Forskning


 
2013-09-03 Idrott för äldre – av Lars Allert, RF
2013

2012-05-19 Att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad sport – akademisk avhandling

2012
 
2010-10-29 Kan en människa hoppa 10 meter i längd?
2010-10-12 Sammanfattning av rapport om resultatnivåns beroende av ålder och kön
2010-09-15 Resultatnivåns beroende av ålder och kön bland veteraner
2010
2009-11-15 Vägen till innebandylandslaget - en intervjustudie
2009
2008-02-04 En studie om mobbning inom idrotten
2008

2007-06-17 Resultatskillnader mellan män och kvinnor inom friidrotten

2007-06-17 En studie om unga idrottsledare och ideellt engagemang

2007-06-14 Idrott 2004 - föreningsundersökningen i Västerbotten

Första sidan