Att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad sport – akademisk avhandling


Josefin Eman, Sociologiska Institutionen, Umeå Universitet har skrivit en  avhandling med den svenska titeln ”Att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad sport - En studie av handlingsutrymme och meningsskapande processer bland gamla kvinnor och män” (Engelsk titel: ”Growing old and still practising competitive sports - An exploration of acting-space and sense-making processes among old women and men”).

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:515212