FC-läger Våren 2008 "Bing Bang Camp Europe 2008"


  

FC Norrlands lägergrupp har fått i uppdrag att inom ramen för ett
projekt med arbetsnamnet

Friidrott i utveckling - Unga ledare utbildning - Fortbildning tränare


genomföra ett tränings och utbildningsläger:


 

THE BIG BANG – NORTHERN ATHLETICS

Södra Europa 25 april - 4 maj 2008

Syftet är att stimulera aktiva friidrottare födda  -92 och äldre inom FC-Norrland.

 

Vi går nu ut med en förfrågan om projektet där alla föreningar inom Norrlandsregionen ges möjlighet att delta med aktiva ungdomar födda -92 och äldre.

 

Målet är att kunna förena olika utbildningar och genomföra träning samtidigt och därigenom kunna söka medel från Svensk Friidrott.

    

För utbildningsdelen unga ledare får FC-Norrland/föreningarna 1000:-/ung ledare.
För fortbildning av tränare får FC-Norrland/föreningarna 1000:- /tränare.
Inga förkunskaper krävs i någon av utbildningsdelarna.

 

Varje förening måste senast 18 september  svara på hur många aktiva och tränare som preliminärt kommer att delta. Den 19 september samlas lägergruppen för att skriva ihop projektet och en inbjudan som skickas ut vecka 38.

Ex. kostnad för en aktiv eller ledare/tränare i 11 dagar.
Resa t o r inkl anslutningar + helpension, valfri utbildning och träning. (preliminär kostnad)           
Totalt:                                                                                                                                                                              9.000:-

Avgår (bidrag för utbildning/aktiv                            alt. fortbildning tränare):                                                                                  -1.000:-

=====================================================================================

Totalt:                                                                                                                                                                              8.000:-


Vi utgår från att  varje förening har en egen strategi för att kunna delta i projektet. (Insamlingar m.m)
Ett positivt svar från Er förening gör att Friidrotten i Norrland kan gå mot ljusare tider.

 

PS! Priset kan komma att sjunka!


Vid frågor kontakta snarast:
kent-ake.gille@telia.com michael.nordh@soc.lulea.se, wiveca.ogren.solvik@folkbildning.net

 

Lägergruppen
FC Norrland
   

 

Första sidan