Svenska veteranstatistiken inomhus 2001 kan nu beställas 

Svensk

VETERAN

FRIIDROTT

STATISTIK 2001

 

Följande publikationer finns på Svenska Friidrottsförbundets Förlag:

Inomhusstatistik 2001

·        Årsbästa och Åldersrekord  (utkommer i februari 2002)

·        Bästalista genom åren (utkommer våren 2002)

·        100 bästa Män och 50 bästa Kvinnor i varje gren och åldersgrupp där så många resultat finns noterade.

 Utomhusstatistik 2001:

·        Årsbästa (arena/landsväg) och Åldersrekord (utkommer i april 2002) . I år är det 20:e årgången av Årsbästa.

·        Bästa genom åren, med resultat gjorda t o m 2001 för män (utkommer i augusti 2002). I år 7:e utgåvan där vi dokumenterar de 100 bästa resultaten i varje gren och åldersgrupp för män.

·        Bästa genom åren, med resultat gjorda t o m 2001 för kvinnor (utkommer i augusti 2002). I år 2:a utgåvan där vi dokumenterar de 50 bästa resultaten i varje gren och åldersgrupp för kvinnor (där så många resultat finns noterade).

 

 

Fyll i och posta kupongen till                                  Skicka mot faktura (plus porto):

Svenska Friidrottsförbundets Förlag                        

Box 11, 171 18 Solna. Du kan också                      VETERANSTATISTIK 2001

faxa in beställningen på nr: 08-587 721 88              

eller ringa 08-587 721 21                                                   

e-post:elisabeth.sandstrom@friidrott.se                              st  Årsbästa Inomhus á 80:-

                                                                                                            

                                                                                       st  Bästa genom åren Inomhus á 100:-

 

Namn________________________________                      

                                                                                      

                                                                                       st  Årsbästa - arena/landsväg á 80:-

Adress_______________________________                       

                                                                                       st  Bästa genom åren för män á 150:-

                                                                           

Postadress:___________________________                      st  Bästa genom åren för kvinnor á 80:-

 

V g texta!                                                                                    


 

Första sidan.