Friidrottsledaren Bengt Forsman avled den 1 januari


Idrottsledaren Bengt Forsman avled den 1 januari
Min gode vän Bengt Forsman avled helt oväntat på nyårsdagen vid 82 års ålder. Jag och mina kamrater i Västerbottens Friidrottsförbund, Västerbottens Idrotts- historiska Sällskap och IFK Umeå är djupt bedrövade.

Bengt var en ideell idrottsledare av den gamla stammen som ställde upp i vått och torrt på såväl förenings-, distrikts- som förbundsnivå. Han levde för idrotten och då framför allt friidrott och längdåkning på skidor. Han var ända fram till sin bortgång en idéspruta och ett viktigt bollplank för oss ”något yngre” som fick ta del av hans rika erfarenhet som idrottsledare.

Redan som 14-åring 1941 började han sin idrottsledarbana som funktionär vid SM på skidor (längdåkning) i Umeå och har haft centrala ledarfunktioner vid ytterligare fem Skid-SM som arrangerats av IFK Umeå 1952-1996.  Totalt har han bevistat nära 60 Skid-SM. Vid sin bortgång var han ordförande i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap, ledamot i Svenska Friidrottsförbundets utmärkelsekommitté och aktiv hedersordförande i Västerbottens Friidrottsförbund, där han deltog i våra flesta styrelsemöten, årsmöten och planeringskonferenser. Riksidrottsförbundets förtjänsttecken för sin ledargärning fick han redan 1973.

Bland Bengts alla ledaruppdrag under årens lopp följer här ett urval:

*Ordförande i IFK Umeås friidrottssektion 1950-1953, 1955-1961

*Verksam i Västerbottens Friidrottsförbunds styrelse sedan starten 1956
  (ledamot 1956-1959, kassör 1959-1967, ordförande 1967-1986 och hedersordförande 1986-2009)

*Ordförande i Norrlandsregionen i friidrott 1970-1998

*Verksam i Svenska Friidrottsförbundet 1971-2009
  (ledamot i förbundsstyrelsen 1971-1984, ledamot  i tävlingskommittén 1974-1980,
  ordförande i informationskommittén 1977-1988, ledamot i valberedningen 1988-1998 och
  ledamot i utmärkelsekommittén 1999-2009) 

*Tävlingsledare vid SM i friidrott i Umeå 1972

*Generalsekreterare vid SM i friidrott i Umeå 1992

*Generalsekreterare vid SM på skidor i Umeå 1996

*Ordförande i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap 1997-2009, ledamot 1992-1997

Saknaden och tomrummet efter vår idrottskamrat och gode vän är stor.

Umeå den 4 januari 2010
Ivar Söderlind

Bengt Forsman vid invigningen av montern med Bengt ”BP” Widmarks prissamling i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen den 21 november 2009.
Foto: Ivar Söderlind

 

Första sidan