Stig Marklund, Skellefteå AIK har avliditStig Marklund vid Veteran-DM i kula i Dragonhallen, Umeå
Foto:Leif Stening

Stig Marklund avled den 29 april kl 12.20

Jag och alla mina kamrater i Västerbottens Friidrottsförbunds styrelse är chockade och djupt bedrövade över Stig Marklunds hastiga bortgång. Han avled på Skellefteå lasarett  efter några veckors sjukdom vid 69 års ålder. Det hela började som en vanlig förkylning.

Stig var veteranombud i VFIF och vår kontaktperson i Skellefteå, inte bara för veteranfriidrotten utan överhuvudtaget. Han deltog via telefon i alla våra styrelsemöten, var alltid närvarande vid VFIF:s planeringskonferenser och årsmöten. Så sent som den 26 mars representerade han VFIF vid Västerbottens Idrottförbunds/SISU:s årsmöte i Skellefteå. Det var sista gången jag träffade honom.

Att vi förlorat en stark friidrottsledare och kontaktperson i Skellefteå kommer dock i andra hand. Mest saknar vi en god och sympatisk kamrat, personen Stig Marklund. Han var en mycket speciell person som jag kände den allra största sympati för. Ända sedan jag hade honom som elev i sociologi på 1980-talet har jag känt att vi verkligen varit på samma våglängd. Hans lite speciella humor och sätt att vara gick hem hos mig liksom hos övriga ”gamlingar” i VFIF:s styrelse.

Stigs son John-Olof, broder Kjell-Göran och övriga som stod honom nära har vårt djupa deltagande!

Ivar Söderlind
ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund

Återkommer inom kort med en utförligare minnestext här på hemsidan

 

Första sidan