Veteranfriidrott i Västerbotten


Om veteranfriidrott i Västerbotten
av Stig Marklund, VFIF:s Veterankommitté

Förra veckan hade vi styrelsemöte i Västerbottens Friidrottsförbund. Det hölls som alltid numera via telefon. Under punkten veteraner kom vi att diskutera, att antalet veteraner som ställer upp vi våra tävlingar här i Västerbotten inte är, vad vi skulle önska att det vore. Därför blir med en viss automatik så, att endast några ställer upp vid VSM-relaterade tävlingar.

Långa avstånd 
Nu handlar det förstås i mycket stor utsträckning om avstånden, liksom att veteranfriidrotten i många föreningar inte har någon högre status här i norr. Här i Skellefteå har vi sedan många år en relativt homogen grupp veteraner som ställer upp i VDM-tävlingar men knappast mer.  Vi är ett tiotal kastare (”Kastväsendet”) som hållit på ett längre tag. Vi ställer upp i kasttävlingar i Skellefteå och Umeå, dvs. de orter där det förekommer tävlingar. Tävlingar på andra håll här i norr fordrar naturligtvis att någon griper sig an uppgiften och ordnar tävlingar. I Västerbotten tävlar ungdomar och veteraner tillsammans, under tävlingsnamn som Noliacup och Personliga Rekordens kväll (PRK).

Fem kasttävlingar i Skellefteå
I Skellefteå har vi denna sommar haft fem kasttävlingar. Något som startades av tränaren Leif Hellgren, som tyvärr inte längre orkar vara med oss på grund av sjukdom. Därför sköter vi inom kastgruppen om tävlingarna och satsningen på den egna träningen får stå tillbaka. Här måste dessutom nämnas att ett antal trogna funktionärer som ställer upp oförtrutet, vilket är mycket glädjande.

Deltagande vid VSM och internationellt
Några av våra veteraner i Skellefteå har emellertid framgångsrikt deltagit i VSM-tävlingar, och i ett par fall även i internationella tävlingar, som makarna Birgitta och Bengt Eklund, Lars Bergsten och Christer Sjödin. Även ett koppel veteraner från Umeå bör framhållas som Sandviks IK:s Henning Perneholm och Sune Persson, Åke Larsson, Umedalens IF, Kerstin Jonsson och Douglas Eriksson, IFK Umeå etc.

Veteraner i Västerbotten finns förvisso bl a i våra långlopp, men de drar sig för att ställa upp på arena, vilket tydligt framgår i våra VDM-tävlingarna. Förhoppningsvis skall det bli bättre framöver under det år som kommer.

Första sidan