Insändare till Västerbottens-Kuriren om idrottens ekonomiska effekter


OM EKONOMISKA EFFEKTER AV IDROTTSARRANGEMANG

Huvuduppgiften för ”Västerbottens Idrottförbunds Kommitté för idrottspolitiskt arbete (KIA)” är att informera samhällets beslutsfattare om västerbottensidrottens omfattning och samhällsnytta för att skapa bättre förutsättningar för länets idrott. En del i detta arbete är projektet ”Idrotten ger” vars syfte är att påvisa den ekonomiska effekt som aktiviteter i idrottsföreningarnas regi kan ge näringen. 

Projektet genomfördes under 2004 i sex föreningar: Dorotea IF, Morön BK, Storumans IK, Umedalens IF, IBK Dalen och Åsele IK. Resultaten skall ses som exempel på summor som aktiviteter i idrottsföreningars regi kan omsätta genom besökare från andra kommuner. Exempel på aktiviteter är matcher/tävlingar (fotboll, ishockey, innebandy, badminton, simning, friidrott, skidor, matcher etc), träningsläger, idrottsskolor, bingo, dansgala, fisketävling, marknad etc. Besökare spenderar pengar på logi, transporter, inköp av livsmedel, shopping, restaurangbesök osv. Beräkningarna bygger på schabloner för dagsbesök, shopping, logi etc som tagits fram av Västerbottens Turism. 

Resultat

Under 2004 genomfördes totalt 292 aktiviter i de sex föreningarnas regi med totalt 17 771 besökare från andra kommuner. Totalt omsattes 3 466 790 kronor vilket i genomsnitt innebär 195,08 kr per besökare i kommunen och 11 873 kr per aktivitet.   

Att sex stora föreningars aktiviter/arrangemang omsätter nära 3,5 miljoner kr genom besökare från andra kommuner innebär att det totalt i länets 780 stora och små föreningar omsätts många gånger denna summa, sannolikt minst 200 miljoner kr.

Ett ytterligare exempel, som tyder på att totalsiffran 200 miljoner snarast är tilltagen i underkant, är de summor som Umeå fotbollsfestival tillför näringen några dagar i slutet av i juli månad. Mariehems SK har beräknat att besökare och deltagare spenderar drygt 20 miljoner på shopping, logi, transporter etc. I 23:e fotbollsfestivalen 2006 deltog 363 lag, varav 65 utländska från sex nationer.

Förutom fysisk aktivitet, hälsa, social gemenskap, vänskap och livskvalitet etc har således idrotten även stora ekonomiska effekter på näringen. De investeringar som samhället gör i vår verksamhet ger mångfalt igen även i ekonomiska termer!

Ivar Söderlind
VIF:s Kommitté för idrottspolitiskt arbete (KIA)

 

Första sidan