Insändare till Västerbottens Folkblad om friidrott i Umeå


Friidrott i Umeå

 Med anledning av skriverier i Västerbottens Folkblad den 1 och 2 september om friidrotten i Umeå vill jag komplettera med vissa fakta som jag anser inte tydligt nog kommit fram.

1) Jag är positiv till en elitförening (friidrottsallians) i Umeå där elitaktiva som tävlar för icke Umeåklubbar kan vara med. Tänk om många av alla landslagsdeltagare och SM-medaljörer som läser vid Umeå Universitet och Riksidrottsgymnasiet kunde samlas i en Umeåklubb!! Jag hoppas verkligen att den arbetsgrupp som jobbar med projektet skall lyckas. Denna uppfattning delas av övriga i Västerbottens Friidrottsförbund.

2) Samtidigt anser jag att man inte skall dölja utan lyfta fram det omfattande arbete som behövs för att detta skall gå i lås. Ekonomi, organisation liksom förankring i och samarbete med moderklubbarna är här viktiga punkter. Självklart är det inte lätt att idag hitta sponsorer och andra inkomstkällor för att dra igång och driva en elitklubb med uppåt 20 elitaktiva. Vidare krävs mycket arbete och många frivilliga krafter för att organisera en elitförening. Vi som  arbetar med friidrott upplever dagligen hur svårt det är att rekrytera idéella ledare för att inte tala om problemen att få in pengar till verksamheten. En viktig punkt är också att det etableras ett bra samarbete med moderklubbarna. Den nya elitklubben får inte upplevas som en ”värvarklubb” som bara är intresserad av att ta över talangfulla friidrottare och därigenom ge upphov till konflikter mellan klubbar både i Umeå och landet i övrigt.

3) Jag anser, oavsett om det blir en friidrottsallians eller inte, att samarbetet mellan Umeås friidrottsklubbar måste fortsätta och förbättras ytterligare. Samarrangemang av tävlingar, gemensam utbildning, gemensamma tävlingsresor, gemensamma träningar och framför allt samnyttjande av tränare mellan föreningarna måste vara en ledstjärna.

4) Jag anser att det allra viktigaste på Umeås friidrottsfront under kommande år är att en ny komplett friidrottsarena med allvädersbanor blir verklighet och att det fina samarbetet mellan klubbarna och Riksfriidrottsgymnasiet i denna fråga fortsätter. En komplett friidrottsanläggning i Umeå utan konstgräs och utan kollisioner med fotbollen är en förutsättning för att bedriva vettig träning för Umeås ca 500 elitfriidrottare och ungdomar (enbart i IFK Umeå har ca 300 ungdomar varit med i föreningens träningsgrupper under 2006). En ny friidrottsanläggning är ett villkor för att arrangera vanliga icke ”stympade” friidrottstävlingar och få större friidrottstävlingar till Umeå (svenska mästerskap, landskamper, norrländska mästerskap, Barentskamper etc). Från fotbollshåll stöder man helt och fullt friidrottens krav och ser fram emot att Gammliavallen blir en ”ren” fotbollsarena

Umeå Kommun blev innan sommaren klar med en förstudie över en ny anläggning vid Vildmannavallen med funktionärsutrymmen och läktare. Vi alla som är engagerade inom friidrotten vill nu innan valet ha tydliga svar från de politiska partierna i Umeå om man vill tillgodose de anläggningsbehov som friidrotten i Umeå har.

5) I ”Veckans funderingar” i lördagens VF beklagar friidrottsälskaren Jerry Lindkvist att deltagandet vid Noliacupen 4 i friidrott på Gammliavallen den 30 augusti var katastrofalt dåligt (8 deltagare). Jag håller självklart med honom om detta men inte att detta också skulle tyda på att det är dålig bredd på friidrotten i Umeå. Delvis kan det låga deltagandet förklaras med att tävlingsannonsen inte kom in i länstidningarna, men det kan inte vara hela förklaringen. Var höll Umeås hundratals regelbundet tränande friidrottare hus denna vackra kväll med helt perfekta tävlingsförhållanden?? I juni vid Noliacupen 1 hade vi ju hundratalet starter! Jag utgår från att detta låga deltagande är en engångsföreteelse och att vi får många startande ungdomar och äldre vid säsongavslutningen ”Umeå Öppna Mästerskap” den 10 september.

Med vänliga hälsningar

Ivar Söderlind

Ordförande i  Västerbottens Friidrottsförbund  och Norrlandsregionen i Friidrott

Första sidan