Brev till Kultur- och fritidsnämnden i Lycksele om Tannens upprustning

 


Till Kultur- och Fritidsnämnden
Lycksele Kommun
921 81 LYCKSELE

Upprustning av Tannens IP för friidrott

Vi har nåtts av den glädjande nyheten att det inom Lyckseles Kommun finns framskridna planer på att rusta upp Tannens IP för friidrott. Vi inom Västerbottens Friidrottsförbund vill med kraft understryka vikten av att en sådan upprustning kommer till stånd.

Att Lycksele och inlandet på nytt skulle få en komplett friidrottsanläggning med allvädersbanor kommer att stimulera den positiva trend som finns inom friidrotten i Lycksele och även andra delar av inlandet. Tannens IP var efter att den byggdes om i början på 1980-talet länets bästa friidrottsanläggning och innebar en enorm stimulans för tränings- och tävlingsverksamheten inte bara i närområdet utan för länets friidrott i stort.

En upprustning av Tannen ger föreningarna i Lycksele alla möjligheter att arrangera små och stora friidrottstävlingar. Det skulle också innebära att de uppföljningsläger som regelbundet arrangeras för länets och norra Sveriges friidrottsungdomar skulle kunna förläggas i Lycksele liksom överhuvudtaget våra träningsläger för ungdomar och elitaktiva. Exempel på stora tävlingar som redan kommande år skulle kunna förläggas i Lycksele är Ungdoms-DM, Junior-DM, Senior-DM, länsmatcher, Norrlandsmästerskap (seniorer-ungdomar), Barentskamper etc. Enbart den sistnämnda tävlingen skulle innebära att 180 aktiva och ledare från Nord-Finland, Nord-Norge och Nord-Norge skulle vistas i Lycksele under tre dagar. Tannen i gammalt gott skick uppfyller även kraven för att arrangera Ungdoms-SM, Junior-SM, Stora SM, Veteran-SM, landskamper för ungdomar och seniorer etc. 

Genom det engagerande arbete som bedrivs inom i första hand Öråns SK och Lycksele Löparklubb har friidrottsungdomar från kommunen visat framfötterna på tävlingsarenorna trots det stora handikappet att inte kunna träna på en riktig friidrottsanläggning. I längden är denna situation ohållbar. Vi vet också att det är en stor stimulans för skolornas idrottsverksamhet att ha tillgång till en funktionell anläggning.

Enligt vår uppfattning är det viktigt att man i Lycksele Kommun kan erbjuda rimliga tränings-, tävlings- och lägermöjligheter för idrottsintresserade ungdomar och seniorer. Den utveckling som inte minst friidrotten drabbats av, dvs. koncentrationen till de större centralorterna vid kusten (Umeå och Skellefteå), måste brytas och här har Lycksele Kommun en fin möjlighet att "anlägga moteld"!!

Vi hoppas inom kort få ett positivt besked från er i denna fråga så att vi kan planera för friidrottstävlingar, uppföljningsläger och träningsläger i Lycksele. Med denna förhoppning önskar vi i Västerbottens Friidrottsförbund en god fortsättning på sommaren!

 

Umeå den 28 maj 2003

Ivar Söderlind
Ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund


Första sidan.