Gammliavallen utan konstgräs uppfyller alla krav för att arrangera stora friidrottstävlingar!!!

 


I samband med Fritidsnämndens beslut om att lägga konstgräs på Gammliavallen gick politikerna ut med felaktig information om möjligheterna att arrangera stora friidrottstävlingar på arenan. Anders Olsson, tävlings- och evenemangsansvarig på Svenska Friidrottsförbundet, gick då ut med följande tillrättaläggande som alla bör känna till.

Ang konstgräs på Gammliavallen

Till Gunnar Johansson, Västerbottens-Kuriren samt Fritidschef & Fritidsnämnd i Umeå för kännedom

Hej Gunnar, såg idag din artikel på http://www.vk.se/redaktion/sport/sidor/01.html angående blivande konstgräs på Gammliavallen i Umeå. I denna artikel refereras till att fritidsnämndens ordförande hävdar att, eftersom det inte är åtta banor runt om, inga större friidrottstävlingar går att arrangera på Gammliavallen.

Detta påstående är inte sant, om man med större inte menar Europacup och internationella mästerskap. För att få arrangera Svenska Mästerskap för ungdom och juniorer gäller att det måste vara minst sex banor runt. Vill man arrangera Svenskt Mästerskap för seniorer krävs dessutom att upploppet har åtta banor. Dessa krav är uppfyllda av Gammliavallen.

Vem den felaktiga informationen kommit ifrån vet jag inte. Men om den påverkade beslutet är det ju tämligen trist. Det innebär ju nämligen att Umeå idag, innan ombyggnad, har en arena på vilken man kan arrangera alla typer av Svenska Mästerskap och Nordiska Landskamper.

I och med det beslut man tagit omöjliggörs detta i framtiden. Det måste ju alla idrottsintresserade i Umeå med omnejd tycka är väldigt tråkigt.

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson
Svenska Friidrottsförbundet
Tävlings- & Evenemangsansvarig
08 587 721 42
070 111 0000
anders.olsson@friidrott.se


Första sidan.