Kalottkampen - poängställning genom årenKALOTTKAMPER OCH LANDSDELSMATCHER GENOM ÅREN - POÄNGSTÄLLNING
uppdaterad 2005-05-23
sammanställt av Ivar Söderlind

1938 i Narvik, Norge (13/8 - 14/8)

           Sverige     Norge    

Män      2. 47p      1. 77p

1939 i Kiruna, Sverige (12/8 - 13/8)

           Sverige     Norge    

Män      1. 67p      1. 62p

1945 i Boden, Sverige (28/7 - 29/7)                          

           Sverige     Finland    

Män      1. 86p      2. 51p

1946 i Uleåborg, Finland (27/7 - 28/7)

           Sverige     Finland    

Män      1. 107p     2. 71p         

1947 i Narvik, Norge (2/8 - 3/8)

           Sverige     Norge    

Män      1. 70p      2. 55p

1947 i Luleå, Sverige (13/9 - 14/9)

           Sverige     Finland    

Män      1. 70p      2. 55p          

1948 i Kemi, Finland (4/9 - 5/9)

           Sverige     Finland    

Män      2. 88p      1. 115p        

1949 i Boden, Sverige (10/9 -11/9)

           Sverige     Finland    

Män      2. 87p      1. 113p       

1950 i Uleåborg, Finland (29/7 - 30/7)

           Sverige     Finland    

Män      2. 87p      1. 115p           

1951 i Luleå, Sverige (4/8 - 5/8)

           Sverige     Finland    

Män      2. 84p      1. 119p           

1952 i Rovaniemi, Finland (12/7 - 13/7)

           Sverige     Finland     Norge     

Män      2. 110p     1. 165p     3. 96p

1953 i Kiruna, Sverige (1/8 - 2/8)

           Sverige     Finland     Norge     

Män      1. 151p     2. 145p     3. 92p

1954 i Narvik, Norge (31/7 - 1/8)

           Sverige     Finland     Norge  

Män      2. 143p     1. 152p     3. 93p           

1955 i Uleåborg, Finland (20/8 - 21/8)

           Sverige     Finland     Norge 

Män      3. 105p     1.162p      2.118p     

Kvinnor  2.  19       1. 25

1956 i Malmberget, Sverige (4/8 -5/8)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      1. 162.5p   2. 129.5p   3. 94p

Kvinnor  2.  18       1.  26 

1957 i Narvik, Norge (3/8 - 4/8)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      1. 148p     3. 102p     2. 135p

1958 i Kemi, Finland (26/7 - 27/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      2. 155p     1. 161p     3. 75p

Kvinnor  2.  24       1. 31

1959 i Kiruna, Sverige (1/8 - 2/8)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      2. 119p     1. 158p     3. 108p

Kvinnor  2.  31       1.  41

1960 i Mosjoen, Norge (6/8 - 7/8)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      2. 130p     1. 172p     3.  86p

Kvinnor  2.  67       1.  90       3.  48

1961 i Torneå, Finland (5/8 - 6/8)

           Sverige     Finland     Norge   

Män      2. 136p     1.152p      3. 101p    

Kvinnor  1.  88       2. 79        3.  58

1962 i Boden, Sverige (28/7 - 29/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      1. 163p     2. 150p     3. 100p

Kvinnor  1.  93       2.  88       3.  45

1963 i Bardufoss, Norge (27/7 - 28/7)     

           Sverige     Finland     Norge      

Män      2. 131p     1. 166p     3. 113p

Kvinnor  2.  76       1.  84       3.  68

1964 i Kajani, Finland (25/7 - 26/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      3. 104p     1. 179 p    2. 131p

Kvinnor  3.  68       2.  74       1.  87

1965 i Kiruna, Sverige (24/7 - 25/7)

           Sverige     Finland     Norge  

Män      3. 101p     1. 175p     2. 137p     

Kvinnor  3.  73       2.  75       1.  81

1966 i Mo i Rana, Norge (30/7 - 31/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      3. 114p     1. 160p     2. 139p    

Kvinnor  2.  69       1.  92       3.  68

1967 i Uleåborg, Finland (29/7 - 30/7)

           Sverige     Finland     Norge 

Män      3. 106p     1. 160p     2. 147p

Kvinnor  3.  70       2.  79       1.  80

1968 i Boden, Sverige (27/7 - 28/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      3. 114p     1. 173p     2. 139p

Kvinnor  2.  77       1.  98       3.  59

1969 i Bodö, Norge (26/7 - 27/7)

           Sverige     Finland     Norge 

Män      3. 105p     1. 173p     2. 147p

Kvinnor  3.  62       1. 108      2.  65

1970 i Rovaniemi, Finland (22/8 - 23/8)

           Sverige     Finland     Norge

Män      2. 128p     1. 190p     3. 107p

Kvinnor  3.  80       2.  91       1. 101

1971 i Skellefteå, Sverige (21/8 - 22/8)

           Sverige     Finland     Norge

Män      3. 120p     1. 160p     2. 131p

Kvinnor  2.  86       3.  81       1.  93

1972 i Mo i Rana, Norge (29/7 - 30/7)

           Sverige   Finland   Norge    Island                             

Män      4. 148p   1. 233p   3. 162p   2. 163p        

Kvinnor  3.  98     1. 135     4.  91    2. 123

1973 i Brahestad, Finland (28/7 - 29/7)

           Sverige     Finland     Norge     

Män      2. 109p     1. 199p     3. 105.5p

Kvinnor  3.  69.5     1. 100       2.  94.5

1974 i Luleå, Sverige (27/7 - 28/7)

           Sverige   Finland   Norge    Island    

Män      3. 154p   1. 246p   4. 139p   2. 174p

Kvinnor  4.  87     2. 124.5   1. 133.5  3. 104

1975 i Tromsö, Norge (26/7 - 27/7)

           Sverige   Finland   Norge    Island         

Män      4. 135.5p 2. 192.5p 3. 162p   1. 206p        

Kvinnor  2. 130     4.  80     1. 139.5  3. 122

1976 i Reykjavik, Island (6/7 - 7/7)

           Sverige   Finland   Norge    Island         

Män      4. 138p    1. 225p   3. 156p  2. 179p        

Kvinnor  4. 114     3. 130     2. 131    1. 138

1977 i Sotkamo, Finland (23/7 - 24/7)

           Sverige   Finland   Norge     Island         

Män      4. 142.5p  1. 220p   2. 168.5p  3. 164p

Kvinnor  4. 100.5   1. 146     3. 124.5   2. 138

1978 i Umeå, Sverige (29/7 - 30/7)

           Sverige   Finland   Norge    Island        

Män      4. 127p    1. 226p   3. 153p   2. 186p       

Kvinnor  4. 117.5   2. 122.5   3. 118.5  1. 154.5  

1979 i Bodö, Norge (21/7 - 22/7)

           Sverige   Finland   Norge    Island         

Män      3. 143p    1. 213p   4. 130p  2. 207p        

Kvinnor  4.  94.5   1. 164.5   3. 112    2. 138

1980 i Reykjavik, Island (9/8 - 10/8)

           Sverige   Finland   Norge    Island         

Män      4. 133.5p  2. 203.5p 3. 153p  1. 207p        

Kvinnor  2. 130.5   3. 127     4. 102    1. 155.5

1981 i Brahestad, Finland (18/7 - 19/7)

           Sverige     Finland     Norge  

Män      3. 114p     1. 174p     2. 143p     

Kvinnor  2.  81       1. 144      3.  79

1982 i Arvidsjaur, Sverige (31/7 - 1/8)

           Sverige   Finland   Norge    Island         

Män      2. 169p   1. 235p   4. 155p  2. 169p        

Kvinnor  4. 105    3. 121     2. 128    1. 158

1983 i Alta, Norge (9/7 - 10/7)

           Sverige   Finland   Norge     Island         

Män      3. 163p   1. 207p   4. 161.5p 2. 202.5p      

Kvinnor  3. 121    2. 134.5   4.  85.5   1. 171

1984 i Reykjavik, Island (17/7 - 18/7)

          Sverige    Finland   Norge    Island         

Män      3. 179.5p 1. 235.5p 4. 149p  2. 171p         

Kvinnor  3. 114.5  2. 142     4.  95.5  1. 161

1985 i Pello, Finland (13/7 - 14/7)

           Sverige     Finland     Norge        

Män      2. 129p     1. 189p     3. 124p       

Kvinnor  2. 109      1. 126       3.  71

1986 i Boden, Sverige (19/7 - 20/7)

           Sverige     Finland     Norge      

Män      2. 150p     1. 185p     3. 100p          

Kvinnor  1. 120      2. 119       3.  65p

1987 i Harstad, Norge (4/7 - 5/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      2. 146p     1. 176p     3. 113p          

Kvinnor  2.  92.5    1. 135       3.  76.5


1988 i Oulainen, Finland (16/7 - 17/7)

           Sverige     Finland     Norge      

Män      2. 151.5p   1. 210p     3.  71.5p   

Kvinnor  2. 107.5    1. 142.5     3.  75

1989 i Skellefteå, Sverige (8/7 - 9/7)

           Sverige     Finland     Norge

Män      2. 176p     1. 179p     3.  76p

Kvinnor  2.  93      1. 144       3.  86

1990 i Måselv, Norge (7/7 - 8/7)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      1. 155p     2. 148p     3. 119p     

Kvinnor  3.  76.5    1. 134       2. 109.5

1991 i Ämmänsaari, Finland (13/7 - 14/7)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      1. 171p     2. 164p     3.  99p     

Kvinnor  3. 116      1. 134       2.  76

1992 i Luleå, Sverige (18/7 - 19/7)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      2. 166p     1. 171p     3.  83p     

Kvinnor  2. 113      1. 157       3.  74

1993 i Mosjön, Norge (10/7 - 11/7)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      1. 180p     2. 141p     3.  108p     

Kvinnor  1. 150      2. 131       3.  66

1994 i Posio, Finland (23/7 - 24/7)

           Sverige     Finland     Norge    

Män      2. 139.5p   1. 178.5p   3. 112p     

Kvinnor  2. 139      1. 147       3.  45

1995 i Umeå, Sverige (1/7 - 2/7)

             Sverige     Finland     Norge    

Män      1. 187p     2. 145p     3.  96p     

Kvinnor  2. 135      1. 157       3.  45

1996 i Mo i Rana, Norge (20/7 - 21/7)

               Sverige     Finland     Norge    

Män      2. 154.5p   1. 175.5p   3. 103p     

Kvinnor  2. 110      1. 161       3.  76

1997 i Oulainen, Finland (26/7 - 27/7)

                Sverige     Finland     Norge    

Män        2. 113.0p   1. 198.5p   3. 110.5p     

Kvinnor  2. 110      1. 169       3.  55

1998 i Boden, Sverige (11/7 - 12/7)

                Sverige     Finland     Norge    

Män        2. 162.0p   1. 160.0p   3. 99p     

Kvinnor  1. 150.5    2. 115.5     3. 70

1999 INSTÄLLT

2000 INSTÄLLT

2001 i Piteå, Sverige (14/7 - 15/7)

                 Sverige     Finland     Norge

Män         1. 159 p     2. 145 p     3. 98 p

Kvinnor   2. 142        1. 145        3. 70

2002 i Narvik, Norge (13/7 - 14/7)

                  Sverige    Finland      Norge

Män          2. 144,5      1. 156,5      3. 101

Kvinnor    1. 155         2. 139         3. 63

2003 i Pudasjärvi, Finland (12/7 - 13/7)

                  Sverige    Finland      Norge

Män          1. 150,5     2. 146,5      3. 111

Kvinnor    2. 147       1. 149,5       3. 59,5

2004 i Piteå, Sverige (10/7 - 11/7)

                   Sverige    Finland    Norge
Män         1. 156         2. 125        2. 125

Kvinnor   1. 159         2. 108        3. 78

Totalt          315            233           203

Föregående sida 

Första sidan.