Kalottkampen 2000 2000-05-30
Kalottkampen år 2000 i Rovaniemi är definitivt inställd

Kalottkampen 1999 i Norge blev inställd och tyvärr kan inte heller Kalottkampen 2000 genomföras. Årets kamp var planerad att avgöras i Rovaniemi, Finland och vi i NordSveriges Kalottkommitté har under lång tid fått försäkringar om att kampen skall bli av. I början av mars meddelade så arrangörerna brevledes att de inte kan ordna kampen. Som anledning uppgav man dels svårigheter med finansieringen (35000-40000 kronor krävs) och dels att friidrottsföreningen Rovaniemen Lappi inte kan organisera tävlingen själv och inte heller kan få hjälp av andra föreningar i Rovaniemi. Om man hittar nya möjligheter och sponsorer skall man återkomma i april månad. Arrangörerna framhåller även att svårigheterna med årets kamp inte skall förhindra ett fortsatt gott samarbete och att Kalottkampen självklart skall fortsätta kommande år.

Fram till den 20 april försökte vi genom brev, fax och mail utan framgång få slutbesked från Finland om Kalottkampen 2000.

Vi i Nord-Sverige och Nord-Norge strök då definitivt Kalottkampen från tävlingprogrammet och gick ut med information om detta till ledare och aktiva.

Nya besked från Finland

Så sent som Den 17 maj kommer så ett telefonsamtal från Rovaniemi och arrangörerna säger helt plötsligt att Kalottkampen i dagsläget ser ut att kunna genomföras enligt tidigare års koncept. Kalottkommittén genom Stieg Sundström går då ut med en förfrågan till Norrbottens och Västerbottens Friidrottsförbund liksom till de lagledare och övriga ledare som varit engagerade i Kalottkampen hur de ser på saken och om de kan ställa upp som ledare med så kort varsel.

Definitivt beslut att ej delta i Kalottkampen

I slutet av maj kommer ett brev från Rovaniemi (på finska) där arrangörerna bl a meddelar att inkvartering sker i Idrottsskolan på madrasser på golvet, vilket inte alls överenstämmer med det koncept som gäller för Kalottkamperna. Efter att också ha fått negativa svar från ett flertal ledare och inga svar alls från övriga ledare beslutade Nord-Sveriges Kalottkommitté den 28 maj att inte ställa upp i årets tävling.

Vi siktar på Kalottkampen 2001

Vi siktar nu in oss på Kalottkampen 2001 som enligt planerna skall arrangeras i Sverige och Piteå. Vi skall göra allt vi kan för att detta skall bli av och arbetar på detta redan nu. I september skall representanter för Norge, Finland och Sverige träffas för att diskutera och planera för Kalottkampens fortsättning. Vid Norrlandskonferensen den 20-22 oktober kommer datum för 2001 att vara klart.

Umeå och Örnsköldsvik den 30 maj 2000.

Nord-Sveriges Kalottkommitté

Stieg Sundström, ordförande

Ivar Söderlind, ledamot för Västerbotten 

Föregående sida 

Första sidan.