Veterankonferens för distriktsombuden den 20-21 november i Stockholm


Veterankonferens för distriktombuden
Den årliga Veterankonferensen för distriktsombuden (som ställdes in 2003) arrangeras den 20-21 november 2004 i Stockholm.
Boka in denna helg!
 
Inbjudan med plats, pris och detaljprogram skickas inom kort ut till distriktsombuden och läggs också ut på hemsidan.

Ivar Söderlind
 
 

Första sidan.