IT-system att söka tävlingssanktion - kurs i Skellefteå  14/11


IT-system att söka tävlingssanktion - kurs i Skellefteå  14/11
 

Nu blir det ännu mer IT i friidrotten!
IT-systemet klart för start
- nu drar utbildningen igång!
 
Nu blir det ännu mer IT i friidrotten!
 
Viktiga datum för arrangörer i Norrland blir 4 oktober i Gävle och 14 november i Skellefteå.
 
Under det senaste dryga året har ett intensivt arbete med att ta fram ett IT-system för att hantera alla administrativa aspekter av
Svensk Friidrotts tävlingsverksamhet pågått. Och nu är systemet klart att tas i bruk!
Första praktiska användningen kommer att gälla hanteringen av sanktionerna för 2010 års tävlingar utomhus, ett arbete som ju sker
under den höst som nu ligger framför oss.
Men för att detta skall kunna fungera bra från start är det angeläget att de ledare ute i klubbar och distrikt som jobbar med sanktionerna
först hunnit bli insatta i det nya systemet.
Därför kommer under hösten tio utbildningsdagar att genomföras på åtta olika platser i landet.
På vår informationssida om utbildningen finns alla platser, datum och sista anmälningsdagar samlade.
http://www.friidrott.se/forbundsinfo/itprojekt/utbildhost09.aspx
 
 
Med vänlig hälsning
 
 
Per Jutterström
Projektledare friidrott
 
SISU Västernorrland
Box 890
851 24 SUNDSVALL
Tel:+46 6
0 59 42 06
Mob:+46 702 81 81 88
Fax: +46 60 56 63 70
E-post:
per.jutterstrom@vnidrott.rf.se
Web:
www.sisuidrottsutbildarna/vasternorrland

 

Första sidan