Anmäl er till förbundsdomarkursen 2008


Anmäl er till Förbundsdomarkursen 2008
Se Gunnar Holms brev nedan. Det är nödvändigt att föreningarna anmäler folk till förbundsdomarkursen, bl a för att vara väl förberedda inför ev  IJSM-ansökan 2010. Jag har även fått påstötningar från SFIF:s Tävlingskommitté om att vi måste ha fler förbundsdomare i Umeå och länet.

Friidrottshälsningar

Ivar Söderlind
Ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund
---------------

Hej!
 
Ni är alla ordföranden i distrikt som har förhållandevis väldigt få aktiva Förbundsdomare. Det kan i och för sig kanske hänga samman med att ni har ganska få större och rikstäckande tävlingar i era distrikt, men å andra sidan gör ju brist på kvalificerade domare att det blir svårare att häva en sådan utveckling. Jag vill därför på detta sätt uppmuntra er att ta initiativ till att snarast hitta engagerade och kvalificerade domarkandidater att anmäla sig till den Förbundsdomarkurs som arrangeras i Stockholm den första helgen i april i år. Det är en vecka kvar av anmälningstiden och det finns ännu gott om platser kvar. Anmälningsavgiften subventioneras för dem som har långa reseavstånd.

Mer om kursen kan läsas på SFIF hemsida. http://www.friidrott.se/utbildning/domarutb/forbdom/forbdom08.aspx

Jag ser fram emot att på årets förbundsdomarkurs få se deltagare från andra än de traditionella distrikten.
 
Med vänlig hälsning
Gunnar Holm
SFIF Tävlingskommitté

Första sidan