Inbjudan till Ungdomstränarutbildning 10-14 år i Kramfors


”Norrland i utveckling med EM 2006”

 

                                          

 

UNGDOMSTRÄNARUTBILDNING

10-14år

Med start i Kramfors 5 Juni & fortsättning 18-19 juni 2005

 

 

Syfte och genomförande

 

Utbildningen är uppdelad på två helger totalt 3 dagar med några moment som också ska genomföras på hemmaplan med fördel som studiecirkel (om ni är ett helt team d v s minst 3st från en förening). Målgruppen är Du som ensam eller tillsammans med din förenings ledarteam genomgått utbildningen Friidrott för barn  7-10 år eller tror att du har likvärdiga kunskaper förvärvat på annat sätt t e x genom äldre kurser eller erfarenheter från andra idrotter eller yrke.

Syftet med denna utbildningshelg är att inhämta utökade allmänna och speciella kunskaper för de aktuella åldrarna. Dessutom vill vi att ungdomstränare i friidrott ska skapa nätverk – att ge  friidrottstränare från olika klubbar en möjlighet att lära känna varandra och ha kul samtidigt som de lär sig mer om träning och ledarskap. Kursen ska ge dig motivation till fortsatt ledarskap och utbildning.

 

Plats, datum, anmälan mm

                 Plats:            Kramfors IP & Tennishall

                                                                

                      Logi:              Kommer att ordnas vid behov ange detta vid anmälan.

                     

                      Datum:          Del 1: Söndag 5/6 & Del 2: Lö-Sö 18-19/6                     

                     

                      Anmälan:      Senast 25 maj till FC Norr på fcnorr@swipnet.se

                                            tel. 0910-143 30 eller fax 0910-77 54 08

 

                      Avgift:           Kursavgift på 1600:- betalas senast 25 maj till FC Norr:s

                                            pg nummer 25044 – 9 (Din förening får efter genomförd utbildning                          tillbaka 1000:- vid 3 deltagare 1500:-/pers som bidrag via SFIF och                                     handslaget. (Vi hjälper föreningarna med den administrationen)

                                            I avgiften ingår kost, logi och litteratur.

                     

                      Kursledare:   Robert Berglund                  robert.berglund@bredband.net

                                            Mattias Söderberg               mattsouth76@hotmail.com, 060-17 12 76

                                           

                      Frågor:          Anmälning/ekonomi:            Roger på 0910-143 30

                                            Kursinnehåll:                       Robert på 070-677 78 10, 060-61 98 71

                                            Kramfors:                            Stefan på 0612-109 15

Välkommen till en utvecklande kurshelg!!!

                     

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 

Utbildningen innehåller totalt 6st teoretiska och 6st praktiska teman som man ska klara av. Denna kurs har upplägget av 1dag kick-off plus en uppföljning på 2 dagar och det innebär att 2 teori samt 3 praktik teman blir över som ni i teamet ska klara av på hemmaplan. Respektive tema beräknas att ta c:a 2-2,5 timme. Under första kick-off träffen 5 juni kommer kursledarna att välja ut lämplig mix av teori och praktik och under dagen diskuterar ni hur ni vill prioritera inför nästa träff 18-19/6. Ni har själva i viss mån möjlighet att påverka vilka moment ni vill lyfta upp i kursform. Fullständigt schema för första träffen 5/6 går ut via e-post ca 1 vecka innan start.

 

A. Teoretisk bakgrund – Grundläggande synsätt innehåll Sidor Frågor Uppgifter

1) Dagens och morgondagens friidrott

Hur ser idrotten och friidrotten ut i dagens samhälle? Vad kan i dag locka många ungdomar till friidrott?

2) Ungdomars utveckling och ledarskapets pedagogik

Hur är ungdomar i den här åldern, vilken utveckling går de igenom och vilken pedagogik är lämplig att tillämpa för att nå ungdomarna?

3) Att vara en bra ledare och ledarskapets filosofi

Vad gör dig till en bra ledare och vilka djupare synsätt kan stötta dig i ett bra ledarskap? Vilken är din personliga filosofi som ungdomsledare?

4) Värden i att vara ledare och samverkan i ledarteam

Vilka stora värden ger det dig att vara ledare och hur tar du tillvara dem? Vad kan en samverkan tillsammans med andra ledare tillföra och hur kan ni konkret samverka i ert ledarteam?

5) En levande och attraktiv friidrottsverksamhet

Hur ska en attraktiv verksamhet organiseras och genomföras? Vad behöver vi genomföra för aktiviteter

utanför träningen och hur ser vi på ungdomstävlingar?

6) Friidrottens träningslära och träningsplanering

Hur formar vi en levande träning som är lustfylld och stimulerande för alla ungdomar i gruppen? Hur planerar vi en omväxlande och utvecklande träning i friidrottens grenar och hur genomför vi den fysiska och tekniska

träningen?

B. Genomgång av praktisk träning och träningsplanering

som prövas på ungdomsgrupp

Del 1:

Genomgång av temats grenar och övrig friidrottsträning. Diskussion kring de samtals- och reflektionsfrågor som upplevs intressanta. Genomgången avslutas med att teamet planerar ett levande träningspass för sina ungdomar innehållande temats delar. Passet ska vara variationsrikt och innehålla övningar med grenens helhetsutförande. Om man så önskar kan även annan träning än det som anges i temat finnas med.

Del 2:

Genomförande av det planerade passet med ungdomarna. Efter passet samlas tränarteamet för en kort analys innehållande förslagsvis:

a) Var passet levande? Svarade passet upp mot några av begreppen på sidan 62 i boken? Blev det t ex hög aktivitetsgrad, glädje, kamp, spänning, fick ungdomarna ta eget ansvar?

b) Hur fungerade passet pedagogiskt – hur arbetade vi – förstod ungdomarna? Under den första sammankomsten (sprint) bör klubbteamet inleda med att gå igenom begreppen levande träning och grenens helhetsutförande (sid 62-65).

Tema 1          Sprint

Tema 2          Höjd, Koordination & Uppvärmning inför tävling

Tema 3          Stafett, Längd & Kula

Tema 4          Medeldistans, Diskus & Styrka

Tema 5          Tresteg, Spjut, Rörlighet & Mentala övningar

Tema 6          Häck, Stav & Slägga

 

I utbildningen ingår 5 st hemuppgifter som ska via e-post enkelt ska redovisas till kursansvarig (Robert B) innan diplomering utgår.

Medtag träningskläder och anteckningsmaterial.

DEN ULTIMATA HELGEN I KRAMFORS!!!

Parallellt med 10-14års utbildningen genomförs även en grengruppsfördjupning i sprint/häck för tränare som genomgår utbildningen för 14-17år.

 

FC Norr – En resurs för utbildning & utveckling

 

                                           

 

Första sidan