VF:s Ungdomscup 2003


VF:s UNGDOMSCUP 2003 
Under 2003 anordnas VF:S UNGDOMSCUP i Västerbotten med annan åldersindelning än tidigare års Ungdomscup (anpassning till SFIF:s nya regelverk). Syftet är att förbättra bredden och allroundverksamheten i länets alla friidrottsklubbar. VF:s Ungdomscup omfattar 11-, 13-, 15- och 17-årsgruppen och äger rum i samband med tio ungdomstävlingar på arena.

11-årsgruppen - mångkampsinriktning
De fem bästa resultaten enligt mångkampstabellen för flickor respektive pojkar räknas varav minst ett resultat från vardera grengruppen hopp, kast, sprint/häck och medel/långdistans.

13-årsgruppen - mångkampsinriktning
De fem bästa resultaten enligt mångkampstabellen för flickor respektive pojkar räknas varav minst ett resultat från vardera grengruppen hopp, kast, sprint/häck och medel/långdistans.

15-årsgruppen - greninriktning
De fem bästa resultaten enligt mångkampstabellen för flickor respektive pojkar räknas varav högst tre resultat från en och samma gren- grupp t ex tre hoppresultat. 

17-årsgruppen - greninriktning
De fem bästa resultaten enligt mångkampstabellen för flickor respektive pojkar räknas varav högst tre resultat från en och samma gren- grupp t ex tre hoppresultat.

De fem bästa i resp åldersgrupp varje år får förbundets minnesplakett som delas ut vid den sista deltävlingen i "Öppna Umemästerskapen" den 20 september 2003. Vid förbundets årsmöte i februari 2004 delas träningsbidrag ut.

Förening som arrangerar tävling i VF:s UNGDOMSCUP 2003 förbinder sig:

 ‑ att det i tävlingsannonseringen innan tävlingen och i inbjudan framgår att tävlingen ingår i VF:s Ungdomscup

 ‑ att det framgår i resultatlistorna att tävlingen ingår i VF:s Ungdomscup

 ‑ att utse kontaktperson i föreningen för VF:s Ungdomscup

 ‑ att senast kl. 24.00 tävlingsdagen översända kompletta resultatlistor till den person Västerbottens Friidrottsförbund utsett till poängräknare för Ungdomscupen:

Erland Jonsson, Nygatan 2A, 903 25 UMEÅ, Tel 090/18 73 34 (kväll), e-post: erland.jonsson@umea.se

Tävlingsprogram

Föregående sida 

Första sidan.