Summering av Ungdomscupen 1999


Summering av Västerbottens Ungdomscup 1999

216 ungdomar, 110 pojkar och 106 flickor, deltog i denna 11:e upplaga, sedan starten 1989, av Ungdomscupen. Det är den näst bästa deltagarnoteringen på sex år, men ändå en bra bit från det genomsnittliga deltagandet för elvaårsperioden; 237 deltagande ungdomar.

Könsfördelningen är, som vanligt vad gäller cupen, tilltalande jämn. Antalet tävlingar har i år varit 9 stycken, varav två i Lappmarken i Lycksele och Storuman.

Tävlingen i Storuman, vildmannaspelen, lockade ganska precis 50 tävlande, nästan uteslutande lappmarksungdomar, vilket visar den viktiga betydelse Ungdomscupen kan ha från rekryteringssynpunkt. Det är i stort sett en fördubbling av fjolårets deltagarsiffra i Vildmannaspelen. Tävlingstillfällena i Lappmarken skulle knappast ha kommit till stånd utan den pådrivande faktor som Ungdomscupen idag utgör för ungdomsfriidrotten i Västerbotten.

Självfallet har det framgångsrika och goda deltagandet i Vildmannaspelen bidragit till Storuman RC:s markanta ökning i cupen från 9 deltagare 1998 till 22 i år. Öråns SK, den andra lappmarksarrangören, har ökat sitt deltagande från 13 till 17 deltagare. På två år har Storuman RC och Öråns SK ökat sitt deltagande med 33 ungdomar. Eftersom cupen under samma tidsperiod totalt tappat 9 deltagare så framstår dessa föreningar ur denna synvinkel som de mest framgångsrika i ungdomsarbetet.

Antalet representerade föreningar brukar hålla sig kring 20, vilket antal det precis blev i år, en förening mer än i fjol. Största föreningarna var IFK Umeå med 48, Skellefteå AIK 40, Vännäs FI 23, Storuman RC 22 samt Umedalens IF och Öråns SK med 17 deltagare. IFK Umeås och Skellefteå AIK:s relativa dominans är i fortsatt avtagande, vilket inte bör ses som något negativt i detta sammanhang.

Till det mindre angenäma med Ungdomscupen hör den mycket smala åldersfördelningen. Av alla deltagare återfinns i år 185 stycken, eller 86 %, i 12- och 14-årsgrupperna och bara 8 stycken (4 %) i 18-årsgruppen. Deltagandet har alltid varit lägst i 18-årsgruppen, men nu ligger det nära utplåningens gräns. Trots det dittills sämsta deltagandet förra året, 15 stycken, halverades alltså denna redan då blygsamma deltagarsiffra.

Standarden på resultaten har för tredje året i rad generellt sett blivit bättre. Gruppsegrarnas poängsummor är högre i två av åldersgrupperna; 14- och 16-årsgrupperna, och poängsiffrorna för 10:e-platsen är också högre i två åldersgrupper; 12- och 14-årsgrupperna.

För tredje året i följd tog Anna Jonsson, Vännäs FI, en gruppseger, i år i 14-årsgruppen. Hon är därmed den första med ett "äkta hat-tric" - tre i rad. Sedan tidigare har Tomas Söderberg, IFK Umeå, och Hanna Öberg, Sikeå SK, också tre segrar i Ungdomscupen, dock inte i rad.

De övriga gruppsegrarna; Sofia Lundqvist, Vännäs FI, i 18-årsgruppen, Christian Bergmark, Risbäcks IF, i 16-årsgruppen och Salah Salah, Skellefteå AIK, 12-årsgruppen, gjorde alla debut på Ungdomscupens segerpall, men för Sofia var det 7:e året i rad som hon placerade sig bland de sex bästa. Bara det är en prestation som hör till det unika. Ingen annan har gjort det före henne.

De 10 bäst placerade ungdomarna i 12- respektive 14-årsgrupperna samt de 5 främsta i 16- respektive 18-årsgrupperna kommer att via sina föreningar erhålla premier vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i februari 2000. Vid den sista ungdomscupstävlingen , Umeå Öppna Kommunmästerskapsmästerskap, som hölls på Gammliavallen i Umeå den 11 september, fick det 5 bästa ungdomarna i varje åldersgrupp VFIF:s plaketter samt priser skänkta av Västerbottens Folkblad.

Cupsegrarnas resultatserier

Salah Salah: 60m: 8.39, 8.26; 800m: 2.44.72, längd: 5.15, kula: 9.00
Anna Jonsson:
80m:11.36, 2000m: 7.20.06, tresteg: 10.22, 10.19, diskus: 36.05
Christian Bergmark: 60m: 7.7m, 100m: 12.47, stav: 3.70, längd: 5.93, tresteg: 12.65
Sofia Lundqvist: 100m: 14.63, höjd: 1.30, diskus: 40.88, slägga: 35.43, 36.98

Ungdomscupsrekord

12-årsgruppen: Anna Jonsson, Vännäs FI, 4672p, 1998
14-årsgruppen: Tomas Söderberg, IFK Umeå, 4105p, 1994
16-årsgruppen: Tony Eliasson, Ume FI, 4579p, 1993
18-årsgruppen: Urban Johansson, Umedalens IF, 4587p, 1989

Föregående sida 

Första sidan.