Summering av VF:s Ungdomscup 2002


                             VF:S UNGDOMSCUP 2002

 

Till följd av Svenska Friidrottsförbundets förändring av tävlingsklasserna för ungdomar och juniorer inför denna säsong har även ungdomscupen fått ändrade åldersklasser. De gamla 12-, 14-, 16- och 18-årsgrupperna har ersatts med 11-, 13-, 15- och 17-årsgrupper.

242 ungdomar, 121 pojkar och 121 flickor, deltog i denna 14:e upplaga, sedan starten 1989, av ungdomscupen.  Det är den näst bästa deltagarnoteringen på nio år, något lägre än i fjol men lite över det genomsnittliga deltagandet för fjortonårsperioden; 237 deltagande ungdomar. 

Könsfördelningen är, som vanligt vad gäller cupen, tilltalande jämn. Jämnare än detta år kan den ju överhuvudtaget inte bli. Antalet tävlingar har i år varit 10 stycken, av vilka Vildmannaspelen i Storuman var den enda deltävlingen i inlandet. Den tävlingen är en viktig förklaring till att 34%, 83 st, av deltagarna i ungdomscupen kommer från inlandet.

Antalet representerade föreningar brukar hålla sig kring 20. Detta år kom endast 13 föreningar att bli representerade av någon tävlande ungdom, vilket är den lägsta föreningsnoteringen sedan 1989.

Största föreningarna i år var Vännäs FI och IFK Umeå med 45 deltagare vardera. Umedalens IF hade 35, Skellefteå AIK 32, Storuman RC 22, Öråns SK 18 och Storumans IK 15 deltagare.

Till det något beklagliga men ändå ganska förståeliga och självklara med ungdomscupen, och med ungdomsidrott i allmänhet, hör den mycket sneda åldersfördelningen; deltagandet sjunker markant med stigande ålder. Av alla deltagarna återfinns i år 79% i 11- och 13-årsgrupperna och resten således i 15- och 17-årsgrupperna, en förbättring med ett par procent jämfört med de senaste åren då omkring 85% av deltagarna kommit från de två yngsta åldersgrupperna. Väl värt att notera är att Skellefteå AIK, som vanligt, har de flesta av sina tävlande ungdomar i de äldsta åldersklasserna. I år finns 59%, 19 av Skellefteå AIK:s 32 ungdomar, i 15- och 17-årsgrupperna.

Standarden på resultaten har de senaste åren generellt sett varit förhållandevis hög, varför det blivit allt svårare att år efter år poängmässigt ligga högre än föregående år. I år är gruppsegrarnas poängsummor, i närmast motsvarande åldersgrupp, i jämförelse med fjolåret högre i de två äldsta åldersgrupperna; 15- och 17-årsgruppen, medan poängen för 10:e platsen är högre i endast en åldersgrupp; 17-årsgruppen.

För tredje året i följd tog Linda Fransson, Umedalens IF, en gruppseger; i år i den nya 13-årsgruppen. Hon har  fem år kvar innan hon faller för åldersstrecket i ungdomscupen och har alltså gott om tid att både tangera  och slå rekordet på fyra segrar i ungdomscupen.

Lisa Rönnkvist och Mikael Hedström, båda Skellefteå AIK, segrade för andra året i rad, med höga poäng,  i 17- resp. 15-årsgruppen. Den ende segraren, som är ny på en av förstaplatserna i ungdomscupen är vinnaren i 11-årsgruppen Jonathan Edlund, Umedalens IF.

De fem bäst placerade ungdomarna i respektive åldersgrupp kommer att via sina föreningar erhålla premier vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i februari 2003. Vid den sista deltävlingen, Umeå Öppna Kommunmästerskap, som hölls på Gammliavallen i Umeå lördag 21 september, erhöll dessa ungdomar VFIF:s plaketter samt priser skänkta av Västerbottens Folkblad.

 

Cupsegrarnas resultatserier

Jonathan Edlund                            60m: 9.37, 800m: 2.40.0, längd: 3.82, 3.82, boll: 27.89

Linda Fransson                              200m: 27.03, 27.11, 800m: 3.02.3, längd: 5.09, kula: 9.89.

Mikael Hedström                            100m: 11.74, 100m häck: 14.34, kula: 14.26, 14.20, diskus: 46.15.

Lisa Rönnkvist                               100m: 12.33, 200m: 26.45, 100m häck: 14.96, längd: 5.52, 5.44.

 

Ungdomscuprekord

11-årsgruppen: Jonathan Edlund                               Umedalens IF     2693                     2002

13-årsgruppen: Linda Fransson                                Umedalens IF     3533                     2002

15-årsgruppen: Mikael Hedström                             Skellefteå AIK   4427                     2002

17-årsgruppen: Lisa Rönnkvist                                 Skellefteå AIK   4473                     2002

 

Historiska rekord

12-årsgruppen: Anna Jonsson                                Vännäs FI           4672 p                  1998

14-årsgruppen: Anna Jonsson                                Vännäs FI           4133 p                  2000

16-årsgruppen: Tony Eliasson                                Ume FI                4579 p                  1993

18-årsgruppen: Urban Johansson                           Umedalens IF     4587 p                  1989

Föregående sida 

Första sidan.