Summering av VF:s Ungdomscup 2001


                             VF:S UNGDOMSCUP 2001

Friidrotten håller ställningarna bland länets idrottsungdomar. Det kan konstateras när årets upplaga, den trettonde sedan starten 1989, summeras.

248 ungdomar, 122 pojkar och 126 flickor deltog i år, vilket är den femte bästa deltagarnoteringen och en bit över det genomsnittliga deltagandet; 237 deltagande ungdomar, för alla de tretton åren.

Könsfördelningen har, som vanligt vad gäller cupen, varit tilltalande jämn, detta år alltså 49% pojkar och 51% flickor.

Antalet tävlingar har i år i likhet med de senaste åren varit 9 stycken, varav blott en i Lappmarken, Vildmanna-spelen i Storuman. Den tävlingen lockade över 90 tävlande, till större delen lappmarksungdomar, vilket än en gång visar vilken viktig betydelse ungdomscupen har ur rekryteringssynvinkel. På tre år, sedan 1998, har i det närmaste en fyrdubbling skett av deltagandet i Vildmannaspelen.

Vildmannaspelen bidrar i hög grad till att Västerbottens inland kommit att bli mer och mer representerat i ungdomscupen. 35% av deltagarna, 88 st, kommer i år från 8 lappmarksföreningar. Storumanklubbarna t.ex.; Storumans IK, Storuman RC och Stensele SK, har på två år ökat sitt deltagande i cupen från 27 till 55 ungdomar.

Antalet representerade föreningar brukar hålla sig kring 20. Detta år kan man hitta 19 föreningar bland de tävlande ungdomarna.

Vi har sedan några år tillbaka kunnat lägga märke till en vikande trend i deltagandet från länets sedan länge etablerade stora ungdomsklubbar IFK Umeå och Skellefteå AIK. Deras relativa dominans verkar från i år nu definitivt bruten och detta är kanske den största överraskningen med årets ungdomscup. Vännäs FI är nämligen i år den i särklass största föreningen med 60 deltagande ungdomar. De största föreningarna i övrigt är Skellefteå AIK med 37 deltagare, Storuman RC 31, IFK Umeå 29, Umedalens IF 24, Öråns SK 20 och Storumans IK med 18 deltagare. Det måste dock observeras att Skellefteå AIK har 21 av sina 37 ungdomar, dvs 57%, i de två äldsta åldersklasserna, 16- och 18-årsgruppen, vilket tyder på uthållighet i ungdomsarbetet. Ingen annan av de större ungdomsföreningarna kommer i närheten av den åldersfördelningen bland sina ungdomar.

Den gamla sanningen om den sneda åldersfördelningen; deltagandet sjunker markant med stigande ålder, står sig gott också i år, trots Skellefteå AIK:s avvikande mönster. Av alla deltagarna återfinns i år 84% i 12- och 14-årsgrupperna och resten således i 16- och 18-årsgrupperna. Skellefteå AIK svarar för drygt hälften av deltagarna i 16- och 18-årsgrupperna.

Nytt deltagarrekord slogs i år i 12-årsgruppen. 170 ungdomar återfinns i den åldersgruppen och ett sådant högt deltagande har vi aldrig förr upplevt i någon åldersgrupp. Det förra deltagarrekordet härrör sig från 1992 med 146 st i 12-årsgruppen.

Standarden på resultaten håller i år liksom de senaste åren riktigt god klass. Gruppsegrarnas poängsummor är högre i två av åldersgrupperna; 12- och 16-årsgruppen, och poängsiffrorna för 10:e platsen är högre i 16- och 18-årsgrupperna

Två gruppsegrare; Christian Bergmark, Skellefteå AIK, i 18-årsgruppen och Linda Fransson, Umedalens IF, i 12-årsgruppen, är vinnare i ungdomscupen för andra gången. Linda vann 12-årsgruppen också i fjol och Christian vann 16-årsgruppen 1999.

De fem bästa i respektive åldersgrupp kommer att via sina föreningar erhålla premier vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i februari 2002. Vid den sista ungdomscuptävlingen, Umeå Öppna på Gammliavallen i Umeå lördag 15 september, fick dessa ungdomar VFIF:s plaketter samt priser skänkta av Västerbottens Folkblad.

Vid årsmötet i februari 2002 kommer också 10 utlottade presentkort á 100 kr bland alla övriga deltagare i Västerbottens Folkblads Ungdomscup 2001 att utdelas.

Cupsegrarnas resultatserier

12: Linda Fransson                             60m: 8.1m, 8.22w, 800m: 2.55.93, längd: 4.85, kula: 9.06. 4287 p.

14: Mikael Hedström                             80m: 10.10w, 800m: 2.31.34, 80m häck: 11.75, längd: 5.09, kula: 12.41. 3666 p.

16: Lisa Rönnqvist                             100m: 12.46w, 200m: 27.31, 100m häck: 15.73, längd: 5.18w, 5.04. 4028 p.

18: Christian Bergmark                             200m: 25.00, längd: 6.48w, stav: 4.23, 4.07, diskus: 20.75. 3812 p.

Ungdomscuprekord

12-årsgruppen:                              Anna Jonsson                                Vännäs FI                             4672 p                             1998

14-årsgruppen:                              Anna Jonsson                                Vännäs FI                             4133 p                             2000

16-årsgruppen:                              Tony Eliasson                                   Ume FI                             4579 p                             1993

18-årsgruppen:                              Urban Johansson                             Umedalens IF                         4587p                             1989

Föregående sida 

Första sidan.