Summering av VF:s Ungdomscup 2000 VF:S UNGDOMSCUP 2000

223 ungdomar, 113 pojkar och 110 flickor, deltog i denna 12:e upplaga, sedan starten 1989, av ungdomscupen. Det är den näst bästa deltagarnoteringen på sju år, men ändå något under det genomsnittliga deltagandet för tolvårsperioden; 236 deltagande ungdomar.
Könsfördelningen är, som vanligt vad gäller cupen, tilltalande jämn. Antalet tävlingar har i år varit 9 stycken, varav två i Lappmarken i Lycksele och Storuman.
Tävlingen i Storuman, Vildmannaspelen, lockade 60 tävlande, till större delen lappmarksungdomar, vilket visar den viktiga betydelse ungdomscupen kan ha från rekryteringssynpunkt. På två år har mer än en fördubbling skett av deltagandet i Vildmannaspelen. Tävlingstillfällena i Lappmarken skulle knappast ha kommit till stånd utan den pådrivande faktor som ungdomscupen idag utgör för ungdomsfriidrotten i Västerbotten.
Självfallet har det framgångsrika och goda deltagandet i framför allt Vildmannaspelen men även Inlandsspelen i Lycksele bidragit till att Västerbottens inland mer än någonsin förr varit så välrepresenterat i ungdomscupen. 35% av deltagarna, 77 st, kommer från lappmarksföreningar. Storumanklubbarna t.ex.; Storumans IK, Storuman RC och Stensele SK, har detta år ökat sitt deltagande i cupen från 27 till 45 ungdomar.
Antalet representerade föreningar brukar hålla sig kring 20. Detta år kom endast 16 föreningar att bli represen-terade av någon tävlande ungdom, vilket är den genom åren hittills lägsta föreningsnoteringen.
Största föreningarna i år var IFK Umeå med 52, Skellefteå AIK 39, Umedalens IF 23, Storumans IK 22, Vännäs FI 19, Öråns SK 19 och Storuman RC med 17 deltagare. IFK Umeås och Skellefteå AIK:s relativa dominans är i fortsatt avtagande, vilket inte bör ses som något negativt i detta sammanhang.
Till det lite beklagliga men ändå ganska förståeliga och självklara med ungdomscupen, och med ungdomsidrott i allmänhet, hör den mycket sneda åldersfördelningen; deltagandet sjunker markant med stigande ålder. Av alla deltagarna återfinns i år 83% i 12- och 14-årsgrupperna och resten således i 16- och 18-årsgrupperna. Deltagandet har alltid varit lägst i 18-årsgruppen, men detta år har inneburit ett slags trendbrott; 16-årsgruppen har haft det lägsta deltagandet 17 st mot 20 st i 18-årsgruppen.

Standarden på resultaten har för fjärde året i rad generellt sett blivit bättre. Gruppsegrarnas poängsummor är högre i två av åldersgrupperna; 14- och 18-årsgruppen, och poängsiffrorna för 10:e platsen är högre i tre åldersgrupper; 14-, 16- och 18-årsgruppen.
För fjärde året i följd tog Anna Jonsson, Vännäs FI, en gruppseger; i år den andra av två möjliga i 14-årsgruppen.
Detta är hon ensam om, men ännu mer anmärkningsvärt och unikt är att hon tagit alla segrar i följd - fyra år i rad! Hon svarade dessutom för ett nytt poängrekord i 14-årsgruppen och ståtar därmed med ungdomscup-rekordet i både 12- och 14-årsgruppen. Undrar vad Anna har i siktet inför nästa säsong i 16-årsgruppen?
De övriga gruppsegrarna; Claes Ögren, Skellefteå AIK, i 18-årsgruppen, Sandra Asplund, IFK Umeå, i 16-årsgruppen och Linda Fransson, Umedalens IF, i 12-årsgruppen, gjorde alla debut högst upp på ungdomscupens segerpall.

De 10 bäst placerade ungdomarna i 12- respektive 14-årsgruppen samt de 5 främsta i 16- respektive 18-årsgruppen kommer att via sina föreningar erhålla premier vid Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte i februari 2001. Vid den sista ungdomscuptävlingen, Umeå Öppna Kommunmästerskap, som hölls på Gammliavallen i Umeå lördag 9 september, fick de 5 bästa ungdomarna i varje åldersgrupp VFIF:s plaketter samt priser skänkta av Västerbottens Folkblad.

Cupsegrarnas resultatserier

Linda Fransson 60m: 8.3m, 8.62, 800m: 2.52.6, längd: 4.49, kula: 7.93.

Anna Jonsson 80m: 10.9m, 800m: 2.33.09, tresteg: 10.31, diskus: 42.02, 40.00.

Sandra Asplund 100m: 13.85, 200m: 28.79, 100m häck: 16.24, längd: 4.91, höjd: 1.58.

Claes Ögren 100m: 11.14, 11.1m, 200m: 23.33, längd: 5.98, 5.83.

Ungdomscuprekord

12-årsgruppen: Anna Jonsson Vännäs FI 4672 p 1998

14-årsgruppen: Anna Jonsson Vännäs FI 4133 p 2000

16-årsgruppen: Tony Eliasson Ume FI 4579 p 1993

18-årsgruppen: Urban Johansson Umedalens IF 4587 p 1989


Föregående sida 

Första sidan.