Broarna Runt via Lejonströmsbron och Parkbron


Broarna Runt via Lejonströmsbron och Parkbron.

Den äldsta bron över Skellefteälven är Lejonströmsbron med några hundra år på nacken eller snarare på landfästet. 1735 fattades ett beslut att en bro skulle byggas där det gamla färjestället låg. Byggandet skedde med stora svårigheter, men 1737 togs bron i bruk.

Passerande av bron blev avgiftsbelagd (”trängselavgift?!”):

Gående      1 öre         Ridhäst     3 öre

Vagn med ett par hästar     12 öre

Vagn med två par hästar    18 öre kopparmynt

P.g.a. islossningar fick bron ofta stora skador speciellt 1772 och 1773 då bron förstördes helt.

1868 infördes hastighetsbegränsning på bron. Ridande och häståkande fick inte färdas fortare än gående.

Parkbron är av betydligt yngre datum. Den invigdes 1913 och med två broar fick man då en lämplig löprunda på 4,5 – 5 km. Enligt tidningsreferat bl.a. i Norra Västerbotten från 1920-talet kunde man se att Skellefteå IF:s och Skellefteå AIK:s löpare sprang Broarna Runt som träning och uttagning för de då populära stadslöpningarna. Det hjälpte nu inte utan stadsklubbarna fick gång på gång se sig besegrade av de duktiga löparna från Byske&Ytterstfors IF.

Se ”Friidrottens historia i Skellefteå”  sid. 43 – 48

Kjell-Göran Marklund

 

Första sidan