Resultat från Broarna Runt i Skellefteå premiäråret 1966


BROARNA RUNT 1966 (våren)

 

Måndagen den 18.4.                                                      Måndagen den 25.4.

1. Ulf Granlund                  17.25                                   1. Ulf Granlund                  17.04

2. Erland Nyman                18.08                                   2. Erland Nyman                17.33

3. Olov Larsson                  18.54                                   3. Stellan Granlund            18.12

4. Gunnar Lindh                 18.57                                   4. Bo Lundin                     18.16

5. P-O Granlund                 19.47                                   5. Gunnar Lindh                 18.37

6. K-G Marklund                20.01                                   6. Bo Lindström                 18.37

7. Leif Eriksson                  20.24                                   7. Leif Eriksson                  19.12

8. Håkan Marklund            20.30                                   8. K-G Marklund                19.28

9. Thomas Widmark           22.07                                   9. P-O Granlund                 19.34

10.Rune Wikström             23.25                                   10.Gösta Bohman               23.34

11.Ingemar Lindh               23.26                                   11. Leif Lundmark             23.43

12.K-E Sjöström                 25.50                                  12. Thomas Widmark         25.28

                                                                                13. Birgit Nyström             36.38

                                                                                             Synnöve Berglund        36.38

 

Måndagen den 2.5.                                                        Måndagen den 9.5.

1. Ulf Granlund                  16.24                                   1. Kenneth Granlund          16.12

2. Kenneth Granlund          17.04                                   2. Elon Lindvall                  17.23

3. Elon Lindvall                  17.25                                   3. Bo Lindström                 17.40

4. Bo Lindström                 18.13                                   4. Stellan Granlund            19.01

5. Gunnar Lindh                 18.31                                   5. K-G Marklund                19.11

6. P-O Granlund                 19.20

 

Bästalista 1966.

 

1.                   Kenneth Granlund              16.12

2.                   Ulf Granlund                      16.24

3.                   Elon Lindvall                      17.23

4.                   Erland Nyman                    17.33

5.                   Bo Lindström                     17.40

6.                   Stellan Granlund                18.12

7.                   Bo Lundin                          18.16

8.                   Gunnar Lindh                     18.31

9.                   Olov Larsson                     18.54

10.                 Kjell-Göran Marklund           19.11

11.                 Leif Eriksson                      19.12

12.                 P-O Granlund                     19.20

13.                 Håkan Marklund                20.30

14.                 Thomas Widmark               22.07

15.                 Rune Wikström                  23.25

16.                 Ingemar Lindh                    23.26

17.                 Gösta Bohman                    23-34

18.                 Leif Lundmark                   23.43

19.                 K-E Sjöström                      25.50

 

Arrangör och tidtagare: Kjell-Göran Marklund.

 

Första sidan