Summering av VFIF:s planeringskonferens den 1 december


Fr v Sven Hanell, Leif Stening, Johan Brändström, Per Andersson, Kjell-Göran Marklund, Tommy Ekefjärd, Tobias Sundqvist, Anna Jonsson och Henrik Enberg

Fr v Anna Jonsson, Henrik Enberg, Anders Lindgren, Martin Lundberg och Göran Kero

”Skellefteåbänken” fr v Per Andersson, Kjell-Göran Marklund och Tommy Ekefjärd
Foto: Thomas Björklund
Fr v Sven Hanell, Leif Stening och Johan Brändström Ivar Söderlind går igenom inomhusprogrammet för Västerbotten  

VFIF:s planeringskonferens 1 december 2012
- sammanfattad av Sven Hanell

Västerbottens Friidrottsförbunds ordförande Ivar Söderlind hälsade 15 deltagare från 9 föreningar välkomna till den årliga planeringskonferensen som hölls i IFK Umeås klubblokal i Umeå. Huvudtema för konferensen var ”Friidrott under utveckling” utifrån fokusområdena föreningsutveckling, arrangemang, tränar- och ledarutbildning, barn- och ungdomsverksamhet samt elit och landslag.   Programmet för dagen presenterades och därefter inledde ordföranden med att referera och kommentera de fem fokusområden från distriktets horisont.  Ivar tog också upp resonemanget om detta utifrån SFIF:s ordförandekonferens som hölls i november.

Fokusområdet ”Elit och landslag”
Detta område känns ganska långt bort från den västerbottniska horisonten där 37 av 41 föreningar är rena långloppsklubbar. Självklart vill våra arenaklubbar få med folk i landslag men huvudinriktningen är en annan.

Fokusområdet ”Tränare och ledarutbildning” 
Detta område känns angeläget och på alla plan betonas vikten av välutbildade tränare, ledare och funktionärer (domare). Man vill utveckla samarbetet med SISU. Däremot måste man kanske tänka i nya banor för att få folk att genomföra utbildningar och där behöver ansträngningar göras för att bland annat utveckla internetutbildningar.

Fokusområde ”Föreningsutveckling”
Här är samstämmigheten stor att ansträngningar måste göras på alla nivåer för att hitta nya samarbetsformer mellan föreningar. Gemensamma träningar och tävlingsresor kan utveckla samarbetet liksom samrådsmöten.  VFIF: s Planeringskonferens är här en viktig arena liksom uppsökande verksamhet i föreningarna från VFIF och SISU.

Fokusområdet ”Arrangemang”
Strävan på alla nivåer är att utveckla arrangemangen på olika sätt. När det gäller arenatävlingar är det viktigt att tidsprogrammet hålls och att man undviker döda punkter. När det gäller långlopp handlar mycket om att se till att man har en god arbetsfördelning och bra kommunikationer mellan funktionärerna eftersom dessa är ”utspridda”. Numera erbjuds också utbildningar för arrangörer. VFIF erbjuder även föreningarna hjälp inför och även som resurs vid själva långloppen (samordnare av tävlingsarrangemang, speakers, starters, tävlingsledare, banmätare osv).

Fokusområdet ”Barn och ungdomsverksamhet”
Mycket handlar om att se till att alla barn- och ungdomsaktiviteter som genomförs också bokförs och att man därmed kan få LOK-stöd.  ”Idrott on Line” kan vara ett hjälpmedel men många mindre föreningar måste få stöd inom detta område. Det handlar också om att utveckla samarbetet med skolan. När arrangörer ordnar långlopp är det viktigt att det samtidigt ordnas korta lopp för ungdomar. Ett viktigt mål för föreningar är att inkludera alla motionärer i sin verksamhet, vuxna och ungdomar.

Det viktigaste målet är att ”erbjuda ungdomar en meningsfull fritid”. Alla ska känna sig välkomna i föreningar både om man vill tävla eller om man enbart vill träna.

SISU och Norrlandsprojektets verksamhet
Anna Jonsson, både arbetande för SISU och Norrlandsprojektet, höll en bra föredragning om de möjligheter som SISU kan erbjuda friidrottsföreningarna i länet utifrån SFIF:s fokusområden.

SISU har stora möjligheter att på olika sätt stödja friidrotten och skräddarsyr utbildningar, konferenser m.m. efter de önskemål som framförs. Man har också möjligheter att anordna intressanta föreläsare . SISU har möjligheter att erbjuda ledarutveckling, sportscamp, ledarcamp och kan också erbjuda utbildning för hela styrelser.  Vidare kan man tillsammans med berörda föreningar utveckla utbildningsplaner för speciella arrangemang typ stora SM.  Vidare finns utbildningsmaterial som ”idrottens föreningslära” och ”värdefullt” (SISU:s värdegrundssatsning) m.m.  

Annas föredrag visade på vilka stora möjligheter som föreningar erbjuds genom SISU.

Lägesrapport från de deltagande föreningarna på planeringskonferensen
Nyåker
Anders Lindgren berättade att föreningens huvudarrangemang är Orrböle runt. Denna tävling arrangerades i år för 20:e gången och hade 136 deltagare. Arrangemanget drogs igång av Anders igång 1992 till minne av Severt Dennolf, byns gigant inom långlöpning med en 5:e plats på 10 000m i OS i London som främsta merit.  Tävlingssträckor är 7 resp. 14 km och med ungdomsklasser på 900 resp. 1700m.  Klubben kommer även 2013 att genomföra denna tävling . Denna uppskattas av deltagarna både för den fina terrängen och det stora prisbordet

Fredrika
Martin Lundberg berättade om den lilla föreningen med den fina klubbkänslan. Därför går det utmärkt att få fram funktionärer till huvudarrangemanget Viskaterrängen.  Klubben anordnar också en lokal motionsserie vår och höst.  Skidarrangemang under vintern drar också in pengar till verksamheten. Tävlingen i år hade 64 deltagare och arrangeras också 2013 med förhoppningen om ökat deltagarantal.

Täfteå IK
Henrik Enberg  berättade om en ung förening med stor aktivitet. Huvudarrangemanget är Salomon Trail Tour, ett terränglopp med start längst nere i Bräntbergsbacken och sedan runt i Stadsliden. Deltagarantalet har ökat från 50st år 2010,  300 år 2011 och i år startade hela 426 personer. Klubben kommer också den 14 september 2013 att arrangera denna tävling med förhoppningen om ytterligare fler deltagare.

Det är också en livlig aktivitet på ungdomssidan med fyra träningsgrupper. Anna Jonsson från Norrlandsprojektet har besökt föreningen för att inspirera till fortsatt aktivitet.

Stöcke TS Järnet
Anna Jonsson berättade att denna livaktiga triathlonklubb har cirka 50 medlemmar och arrangerade i år fyra tävlingar. Det var Vintertriathlon, Umeälvssimningen, Umeå Triathlon och Umeälvsloppet(en löparstafett) .  Föreningen planerar att genomföra samma arrangemang under 2013.

IKSU
Enligt Johan Brännström har klubben cirka 40 aktiva. Huvudarrangemanget har i år varit ”Lidingöloppet on tour” med cirka 200 deltagare. Tävlingen är ett seedningslopp till Lidingöloppet och klubben planerar att arrangera tävlingen även nästa år.

Tavelsjö AIK
För första gången arrangerade klubben, som i år gått med i Friidrottsförbundet. ett halvmaratonlopp och det blev succé direkt med 300 deltagare och cirka 150 barn i knatteloppet.  Huvudansvarige Tobias Sundqvist var mycket nöjd och berättade att tävlingen blev en riktig folkfest i byn. Cirka 50 funktionärer arbetade med arrangemanget.  Klubbens målsättning är att år 2013 få  500 löpare till tävlingen.

Jalles TC
Klubben har 200 medlemmar i varav ett 30-tal är tävlingsaktiva i friidrott (långlöpning). Leif Stening berättade att klubben i år haft tre arrangemang, Nydala Runt tillsammans med IFK Umeå, Gammliaterrängen (VDM-SDM i terräng) och Umemaran. Den sistnämnda tävlingen arrangerades för 40:e gången med totalt 205 deltagare på marathon och halvmarathon.. Till denna tävling behövs ett 50-tal funktionärer. Föreningen kommer under 2013 att arrangera Gammliaterrängen (36:e upplagan) och Umemaran och släppa Nydala runt till någon annan förening.

Örträsk SK
”Örträsksjön Runt” är en traditionell tävling som i sin nuvarande form arrangerats sedan 1986. Tävlingen genomförs samma helg som hembygdsfesten och är enligt Ivar Söderlind ett uppskattat arrangemang med ett stort prisbord. Det bjuds på fika, loppmarknad och andra aktiviteter i samband med prisutdelningen på det vackra hembygdsområdet nere vid sjön.  Man hade i år 100 deltagare. Glädjande nog har löparintresset ökat i ungdomsklasserna.  Klubben kommer också att arrangera tävlingen 2013.

IFK Umeå
Enligt Göran Kerro pågår inom klubbens friidrottssektion ett intensivt utvecklingsarbete. Man har i år ökat medlemsantalet från 400 till 560 medlemmar. Löparkvällar för nybörjare har blivit en succé och även medfört att en hel del motionärer nu gått in i föreningen.

När det gäller arrangemang tog klubben 2012 över Vårruset från IKSU och det blev en mycket lyckad tävling med 2200 deltagande kvinnor. Start och mål skedde på Noliaområdet. Vidare var föreningen huvudansvarig för Norrlandsmästerskapen inomhus för ungdomar med hela 800 starter. Långloppet Umemilen hade 500 deltagare. Dessutom arrangerade klubben DM både ute och inomhus och diverse Noliacup-  och kasttävlingar.

Klubben kommer 2013 med diverse nyheter förutom de vanliga arrangemangen. . Man vill återinföra Björkspelen både inomhus och utomhus. Kulturhuvudstadsåret 2014 kommer stora SM i friidrott att genomföras i Umeå med IFK Umeå som huvudarrangör. Inför denna stora utmaning har klubben 2013 tilldelats en deltävling i Folksam Challenge som ett genrep inför SM.  För att kunna genomföra detta SM krävs ett samarbete inom regionen och IFK Umeå ser därför SM 2014 som starten på en ny friidrottsera i distriktet.

Skellefteå AIK Friidrott
Klubben firade i år 25 år som fristående förening. Tommy Ekefjärd inledde redovisningen med att berätta om det stora intresset för klubbens friidrottsskola. 150 barn är i gång och ett stort antal står i kö för att komma med. Friidrottsskolan är en viktig del i en framtida rekrytering av aktiva och skapar också ett positivt ekonomiskt bidrag. Dessutom har man i ”Skellefteåmodellen” funnit former för att hitta framtida ledare.  För varje träningsgrupp av ungdomar finns det två aktiva plus två föräldrar.

I övrigt har föreningen ett 35-tal aktiva i regelbunden träning. Tre tränare har nu avslutat juniortränarutbildningen.

När det handlar om tävlingsarrangemang redovisade nestorn Kjell-Göran Marklund först om klassikern Broarna runt, ett motionsarrangemang med sju deltävlingar. Det var K-G själv som drog igång detta för 47 år sedan. Mellan 450-530 löpare springer varje gång och totalt deltog 3400 löpare. Ett 25-tal funktionärer finns på plats varje gång varav den äldste är 92 år. Kjell-Göran själv är ”endast” 77 år. Imponerande siffror från den pensionerade matematikläraren.

Tjejloppet i år lockade endast 200 deltagare och 2013 kommer föreningen i stället att arrangera ”Lidingöloppet on tour”, en seedningstävling till Lidingöloppet.

När det gäller tävlingsarrangemangen på arena berättade Per Andersson att man har tillgång till ett 140-tal funktionärer. Klubben arrangerade 2011 veteran-SM och inför dessa tävlingar utbildade man hela 66 funktionärer.

Förutom det sedvanliga tävlingsutbudet kommer man 2013 också att arrangera Barentslandskampen. Dessutom kommer en deltävling av ”Folksam Challenge” att genomföras i Skellefteå.  Klubben har ambitioner att söka junior-SM 2015 med tanken att en förening i Norrbotten samma helg tar hand om ungdoms-SM.  Vidare har man också planer på att söka stora SM inom några år.

Tävlingsplaneringen för utomhussäsongen 2013
Tävlingsansvarige Ivar Söderlind hade i mitten av november skickat en enkät r till distriktets föreningar om vilka arrangemang man önskar genomföra under 2013. Utifrån de synpunkter som framkom i enkäten presenterades på planeringskonferensen ett preliminärt tävlingsprogram för Västerbotten. Detta gicks igenom och föreningsrepresentanterna kunde komma med sina synpunkter och vissa justeringar och tillägg gjordes.

Avslutning
 När tävlingsprogrammet var genomarbetat kunde ordföranden avsluta den väl genomförda planeringskonferensen och tacka deltagarna för visat intresse. Ett tack gick också till VFIF: s kassör Gustav Björklund som på sedvanligt bra sätt ordnat den goda lunchen.

15 personer från 9 föreningar deltog i konferensen:

Ivar Söderlind, VFIF/Örträsk SK, IFK Umeå
Sven Hanell, VFIF/IFK Umeå
Gustaf Björklund, VFIF/UC Norrland/FK Umeå
Leif Stening, VFIF/Jalles TC
Anna Jonsson, UC Norrland/Stöcke TS Järnet

Kjell-Göran Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté
Per Andersson, Skellefteå AIK
Thommy Ekefjärd, Skellefteå AIK
Martin Lundberg, Fredrika IK/VFIF:s Tävlingskommitté
Göran Kero, IFK Umeå
Henrik Enberg, Täfteå IK
Anders Lindgen, Nyåkers IK
Tobias Sundqvist, Tavelsjö AIK
Johan Brändström, IKSU Löpning
Thomas Björklund, IFK Umeå (fotograf)