Taket på friidrottshallen handskottas


Saxat från Umeå Kommuns hemsida
www.umea.se/umeakommun/kulturfritid

Taket på Friidrottshallen kan handskottas

Skottning av friidrottshallen

I går förmiddag, 4/2, upptäcktes att taket på friidrottshallen vid Dragonens idrottscentrum buktade inåt. Byggnaden utrymdes och området spärrades av. Av säkerhetsskäl kunde inte snön på taket handskottas bort. Istället har man med en suganordning försökt få bort snön från taket, vilket har varit mycket tidsödande. Vid det arbetet konstaterades att snödjupet på taket är mycket varierande — från ingen snö alls till drev på 170 cm på något ställe.

Nu har en oberoende konsult, Hifab, tillsammans med en konstruktör, gjort inspektion på plats och konstaterar att stommen är OK.
  — Det betyder att taket nu kan handskottas, vilket går betydligt fortare. Det arbetet har nu påbörjats, säger Christina Lundgren, enhetschef på Fastighet, Umeå kommun.
Snön som ligger på den del av taket som är nedböjd ska, som hittills, sugas bort.

Tillfällig lösning
Hifab har fått uppdraget att ta fram åtgärdsförslag för att säkra taket, så att lokalerna kan tas i bruk igen. För att kunna säkra innertaket så snabbt som möjligt är byggentreprenör redan anlitad och redo.
  — Vi är angelägna om att hallen kan öppna så snabbt som möjligt, men vi måste förstås vara mycket säkra på att den tillfälliga lösning vi nu ska ta fram uppfyller alla krav på säkerhet, fortsätter Christina.
Samtidigt har arbetet att utreda orsaken till händelsen och dess konsekvenser påbörjats. Ett inledande möte har hållits där Umeå kommun, Brandförsvar och säkerhet tillsammans med Fastighet sammankallat försäkringsbolag, anlitade oberoende konsulter, entreprenören för snöskottningen och arbetsmiljöverket.
Området är fortsättningsvis avspärrat av säkerhetsskäl.
Umeå kommun, Fastighet förvaltar fastigheter motsvarande 750 000 m2. Skottning av tak och borttagning av istappar har skett under vintern och görs i samband med kontinuerlig tillsyn. Med anledning av det som skett kommer antalet mätpunkter på de fastigheter man förvaltar att ökas.

 

Sidan uppdaterad 10-02-05 16:33 av Lars Klefbohm Umeå Fritid

 

 

 

Första sidan