Minnesord om Stig Marklund, Skellefteå AIK Friidrott


Minnesord om Stig Marklund, Skellefteå AIK

Som tidigare framgått här på hemsidan avled vår friidrottskamrat Stig Marklund på Skellefteå lasarett den 29 april efter några veckors sjukdom. Han blev 69 år. Det hela som började som en vanlig förkylning ändade till slut hans liv.

Föddes i Bergsbyn
Stigs fem år äldre bror Kjell-Göran (legendarisk friidrottsledare i Skellefteå) berättar i sina minnesord att Stig föddes i Bergsbyn och var näst äldst av fyra bröder. Efter studentexamen blev det jobb på bank i Stockholm och sedan universi­tets­studier i Umeå. I många år var han lärare på olika skolor i Skellefteå kommun. Tillsammans med hustrun Margareta fick han barnen John-Olov och Kristina.

Kastväsendet i Skellefteå

Skellefteå AIK Friidrott:s Lennarth Johnsson betonar i sina minnesord att Stig hade ett närmast oförtröttligt engagemang i friidrotten och då främst mot kast. Många är de som sett Stig komma och gå till Norrvallas kastplan på alla de kasttävlingar klubben arrangerat. Man kunde alltid lita på att Stig fanns på plats, när det behövdes hjälp. Han levde för friidrotten och det livsinnehåll den gav honom. Stig brukade, inte minst vid Västerbottens Friidrottsförbunds styrelsemöten, entusiastiskt prata om ”kastväsendet” som han och klubbens många andra kastveteraner startade under tidigt 1990-tal. Denna sammanslutning arrangerar varje år ett tiotal kasttävlingar för alla åldersgrupper. I Skellefteå AIK Friidrott har Stig under åren varit med i styrelsen och var vid sin död ledamot i föreningens valberedning.

 

VFIF:s Veterankommitté

I Västerbottens Friidrottsförbund Veterankommitté var Stig ledamot sedan 1993 och sammankallande sedan 2002. Han deltog alltid i VFIF:s styrelsemöten oftast via telefon från Skellefteå och var vår ständige kontaktperson i Skellefteå inte bara för veteranfriidrotten utan överhuvudtaget. Vid VFIF:s planeringskonferenser och årsmöten fanns han alltid på plats. Sista gången som vi i styrelsen (jag och Gustaf Björklund) träffade honom var så sent som den 26 mars när han tillsammans med oss representerade VFIF vid Västerbottens Idrottsförbunds/SISU:s årsmöte i Skellefteå.

 

Intresserad av idrottshistoria

Stig var sedan 1995 medlem i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap. Han var mycket intresserad av idrottshistoria och medverkade ofta i de idrottscaféträffar som Sällskapet några gånger per år brukar arrangera i Skellefteå. Sista gången var den 25 mars 2009 i Morön BK:s klubblokaler då minnesboken ”Västerbottens Idrottsförbund 100 år 1908-2008 ” presenterades med fokus på Skellefteås idrott. Stig var även en duktig skribent inte minst när det gäller idrottshistoria. I boken ”Friidrottens historia i Skellefteå” från 2002 medverkade han med flera artiklar bland annat om ”Idrottsarenor i Skellefteå” och ”Kastgrenarnas utveckling i Skellefteåbygden” .

 

En mycket speciell person

Stig var en mycket speciell person. Han hade en underfundig humor som gick hem hos mig och övriga ”gamlingar” i VFIF:s styrelse liksom hos många andra friidrottsfrälsta inte minst i ”kastväsendet”. Lennarth Johnsson berättar att Stig vid kasttävlingar kunde säga ”du leder” när den första aktive hade stött kulan eller kastat diskusen. Det brukade leda till allmän munterhet redan i tävlingarnas början. Han använde ofta uttrycket ”så får det bli” och menade att det mesta ordnar sig i slutändan. Ända sedan jag hade Stig som elev i sociologi på 1980-talet har jag känt att vi verkligen varit på samma våglängd.

Vi är många som saknar en god och sympatisk kamrat. Jag talar då för mig själv, Västerbottens Friidrottsförbunds styrelse och många aktiva och idrottsledare runt om i Västerbotten varav ett flertal kontaktat mig efter Stigs död.

Den 30 maj kl 12.00 begravs Stig i Skellefteå Landsförsamlings gravkapell.

Umeå den 25 maj 2009

Ivar Söderlind

Första sidan