Planeringskonferensen i Umeå den 6 december


Foto: Thomas Björklund
Klicka på bilderna så blir de större

Västerbottens Friidrottsförbund Planeringskonferens
Traditionsenligt genomfördes Västerbottens Friidrottsförbunds Planeringskonferens första lördagen i december. Den 6 december hade 18 ledare från 9 föreningar samlats i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen i Umeå.  Tävlingsprogrammet med drygt 70 distriktssanktionerade tävlingar under 2009 fastställdes under eftermiddagen. Huvudtema för konferensen var ”Norrland under uppbyggnad till 2010.” 

Ett viktigt inslag var Per Jutterströms presentation och deltagarnas synpunkter på Svenska Friidrottsförbundets förslag om framtida organisation. Den del av förbundets förslag som handlar om ny röstlängd och nya regler för årsavgifter och sanktioner ”spolades” av föreningsrepresentanterna. Deltagarna vid konferensen ansåg att förslaget kännetecknas av ett ”uppifrån och ned perspektiv”. Att VFIF inte längre skulle bestämma över och administrera medlemsavgifter och tävlingssanktioner för våra över 70 distriktssanktionerade tävlingar kommer att innebära administrativt kaos och vålla stora ekonomiska problem för oss. Konsekvenserna av förslaget från SFIF i Stockholm kan leda till avveckling av friidrotten i Västerbotten och andra distrikt. Oron är stor bland många friidrottsledare!
Ivar Söderlind

 

Första sidan