Ulla Björklund har utsetts till Årets Idrottsledare i länet 2007Västerbottens Idrottsförbunds f d ordförande Ingemar Ericson och Ulla Björklund i samband med prisutdelningen.
(Foto: Bitte Torbjörnsdotter, Västerbottens Idrottsförbund)

Ulla Björklund har utsetts till Årets Idrottsledare i Västerbotten 2007   
Vid Västerbottens Idrottsförbunds årsmöte i Umeå den 2 april tilldelades Ulla Björklund, IFK Umeå priset till 2007 års idrottsledare i Västerbotten ur Gerda och Erik Svenssons idrottsfond. Hon fick priset (kristallskål) på förslag från Västerbottens Friidrottsförbund. Denna fina utmärkelse tilldelas person som under året har haft stor betydelse för utvecklingen inom den egna idrotten, idrotten i allmänhet eller den egna föreningen i Västerbotten

Västerbottens Friidrottsförbunds ansökan
Ulla Björklund har i 48 år varit verksam som idrottsledare i IFK Umeå. Redan 1962 blev hon kassör och tränare i IFK Umeås handbollssektion samtidigt som hon var aktiv spelare. Hon hade dessa uppdrag i handbollssektionen tills den lades ned 1981.

Redan 1975 blev hon ungdomsledare i IFK Umeås friidrott, en syssla som hon genom alla år lagt ned hela sin själ i. Hon blev ledamot i IFK Umeås friidrottssektion 1979 och 1996 kassör.

I IFK Umeås huvudstyrelse blev hon kassör 1992 där hon fortfarande är verksam. Ullas stora kompetens har även utnyttjats i Västerbottens Friidrottsförbund där hon i drygt tio år under 1980- och 1990-talet ingick i Ungdomskommittén och var engagerad som ledare vid länsmatcher och Kalottkamper.

Ulla har ända sedan 1970-talet varit den sammanhållande kraften inom IFK Umeås friidrott och lagt ned ett enormt ideellt arbete utan en tanke på ersättning i form av pengar. Inte minst gäller detta hennes insatser som tävlingsledare och huvudansvarig vid snart sagt alla friidrottstävlingar som IFK Umeå arrangerat under de senaste 30 åren. Hon har under samma tid även varit huvudansvarig för IFK Umeå Friidrotts omfattande ungdomsträning. De senaste 10 åren har oftast drygt 300 ungdomar varje år deltagit i IFK Umeås ungdomsträningar med Ulla som den sammanhållande länken och organisatören. Träningskväll efter träningskväll, sommar som vinter, har vi sett Ulla livligt engagerad på friidrottsarenorna. Hon har fått sin belöning genom den uppskattning ungdomar, föräldrar och vi övriga idrottsledare visat henne.

Ivar Söderlind
Ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund

Första sidan