Kastväsendet i Skellefteå – säsongsummering


Kastväsendet i Skellefteå – säsongsummering

Av Stig Marklund, VFIF:s Veterankommitté

Årets friidrottssäsong är tillända, och då syftar jag på arenadelen, Inom denna del och sett med veteranglasögon har säsongen varit ömsom vin, och ömsom vatten. I och med Kombihallens förvandling till byggarbetsplats, så har vår verksamhet inom AIK-friidrott och Kastväsendet uteslutande skett på Norrvalla. En summering ger vid handen, att veteraner figurerat i följande tävlingar under säsongen:

-         4 PRK-tävlingar

-         5-kasttävlingar

-         1 Castorama

-          1 Kastmångkamp

Veteraner ställer upp som funktionärer
Ja, veteranerna har dessutom ställt upp kollegialt, som funktionärer vid de flesta tävlingar, utan deras medhjälp har inte tävlingarna kunnat genomföras. Detta är något som de flesta föreningar, som bedriver friidrott blivit allt mera varse om.

Fullt lag i Castorama och VDM i viktkastning
Två saker som särskilt glatt denna sommar vill jag framhålla nämligen:

Att AIK-friidrott åter lyckades samla ihop fullt lag i Castorama med god hjälp av ungdomar och  även veteranerna, Hela 17 stycken mötte upp, och alla fullföljde.

Att vi kunnat genomföra veteran-DM i viktkastning för första gången i ett antal grupper, Redskapen, som användes var privata. Inköpta på Nordic Sport.. Kastmångkampen den 8 september genomfördes med enbart veteraner.

Mycket folk på kasttävlingarna
Kasttävlingarna i Skellefteå har samlat väldigt mycket folk, och vi får hoppas att det inte bara är lokalt förankrade kastare som ställer upp i fortsättningen. En from önskan är att länsborna bättre ställer upp i varandras tävlingar ett annat år således. Då kanske fler så småningom blir med i SM-tävlingar.

Två stora kastare har lämnat oss
Två av länets stora kastare har lämnar oss under året, nämligen Per Åström . som tävlade i huvudsak för Rönnskärs IF, men även AIK, samt Eugen Jonsson, som tävlade i huvudsak för Skellefteå IF men hann med  en sejour i AIK. De lämnar ett stort tomrum efter sig.  

Första sidan