Veteran-SM i friidrott inomhus 2002


IK PALLAS

inbjuder till

Veteran-SM i friidrott inomhus 2002

9 och 10 februari i ATLETICUM i Malmö

Lördagen den 9 februari , kl 12.00 - 18.30 

Söndagen den 10 februari , kl 10.00 - 16.30 

M/K 35 (=1963-67), M/K 40 
osv. till 
M/K 85+

60m, 400m,1500 m, 
4x200 m (minst två 50+), 
höjd, längd, kula.

200 m, 800 m, 3000m, 60 m häck, 
stav, tresteg, 
viktkastning (genomförs utomhus)

Arena

Atleticum i Malmö

Banbeläggning

Spike Top International (max 6 mm spikar)

Tidtagning

El-tidtagning

Avvikande regler

Anmälan

Senast fredag den 25 januari under adress
IK Pallas, Box 5057 200 71 MALMÖ
E-mail adress:
ik.pallas@mail.bip.net
Fax 040 - 641 83 69

Startavgift

(Av SFIF fastställda) 80:- per grenstart och 140:- för stafettlag.
Insättes samtidigt med anmälan på postgiro 24 72 78 – 5

Efteranmälan

I mån av plats och mot dubbel avgift, till en timme före grenstart

PM o tidsprogram

Utsänds till anmälda klubbar.  Ange media (fax alt. E-mail) i anmälan.

Logi Ibis Malmö-Stadion, Bisittargatan 2, 214 67 Malmö, tel. 040-672 85 70.

Upplysningar

Lämnas av IK Pallas kansli tel. 040 – 91 04 36, fax 040 – 641 83 69
eller Lennart Samuelsson tel. 040 – 96 51 07, mobil 0733 - 76 04 12

 

IK Pallas hälsar aktiva och ledare välkomna

till Malmö och årets rekordjakt i ATLETICUM.

OBS Inomhus SM samt samt inomhus VSM kommer under febr. att arrangeras i ATLETICUM.

Föregående sida 

Första sidan.