Nordiska veteranmästerskapen inomhus


NORDISKA VETERANMÄSTERSKAPEN INOMHUS

Lördag och söndag 2-3 mars 2002 i Pirkkahalli, Tammerfors, Finland

Tävlingsprogram

Lördagen den 2 mars börjar tävlingarna kl 10.00.

Män och kvinnor: 60m, 200m, 800m, 3000m, stafett 4x300m, längd, höjd för män, stav för kvinnor.

Söndagen den 3 mars börjar tävlingarna kl 9.00.

Män och kvinnor: 60m häck, 400m, 1500m, 3000m gång, tresteg, kula, vikt, stav för män och höjd för kvinnor. OBS att 3000m gång tillkommit.

Åldersgrupper

35-85+. Stafett 4 x 300m: 35-39, 40-49, 50-59, 60-69 och 70-79.

Födelseår gäller för åldersgruppsplacering.

Startavgift

Första gren 22 EUR (209 kronor), följande grenar 17 EUR (162 kronor). Administrationsavgift 100 kronor.

Anmälningar och avgifter till Karl-Gustav Holmgren, Möllevägen 26, 243 46 HÖÖR, Postgiro 46 49 396-1. 

Anmälningstid

Anmälan och avgifter skall vara K G Holmgren tillhanda senast fredagen den 25 januari 2002 (OBS! utsträckt anmälningstid).

Anmälningsblankett

Anmälningsblankett finns här nedan på veteransidan och hos distriktens veteranombud. Observera att svenska anmälningar alltid skall gå genom K G Holmgren via den officiella anmälningsblanketten.

Tidsprogram

Tidsprogram läggs in på den svenska veteransidan så snart det kommit oss tillhanda.

Upplysningar

Upplysningar för svenska veteraner hos distriktsombuden eller hos K G Holmgren, tel/fax 0413-22745, mobil 070/5503179.

Arrangörernas hemsida

Se även information på arrangörernas hemsida (t ex om hotell): www.kolumbus.fi/svu/

Resa till IVNM i Tammerfors

Finn Rei-Mar Resor ordnar genom kontaktmannen Rolf Norman (veteranombud i Stockholm) resa till Tammerfors med avgång från Vikingterminalen den 28/2 kl 20.10 (samling 19.15) och tillbaks till Stockholm den 4/3 kl. 06.30. Priset är 1700 kronor. I Priset ingår plats i tvåpersoners B-hytt, frukost på ditresan och middag (buffé) på hemresan. Dubbelrum i Tammerfors med frukost.  

Anmälan till resan senast den 1/2, anmälningsavgift 700 kronor, slutbetalning senast 15/2 till Postgiro 453 11-0 eller Bankgiro 711-1974 Handelsbanken.

Anmälningsblankett

Föregående sida 

Första sidan.