Osanktionerat långlopp – ”Dryga milen"


Till Västerbottens friidrottsföreningar och media m fl

Det osanktionerade långloppet ”Dryga milen” skall enligt inbjudan som dök upp förra veckan genomföras i Umeå den 5 oktober, dagen efter IFK Umeås lopp på samma distans. ”Dryga milen” är inte sanktionerat av vare sig Svenska Friidrottsförbundet eller Västerbottens Friidrottsförbund och anordnas samma helg som centralt sanktionerade ”Göteborgsvarvets seedningslopp 10 km”.

Vi i Västerbottens Friidrottsförbund har redan fått åtskilliga frågor från arga långlöpare och motionärer om hur kollisionen med IFK Umeås millopp gått till? Vårt svar är att vi först den 3 september kände till loppets existens när vi såg tävlingsinbjudan på nätet. Vi tog då kontakt med den friidrottsförening som ingår i arrangörsgruppen, Täfteå IK, och föreslog tävlingsdagar då det inte arrangeras andra långlopp i närområdet. Alla förslag har hittills avvisats med motiveringen att förberedelserna redan gått alldeles för långt.

Ivar Söderlind
Tävlingsansvarig och vice ordförande i Västerbottens Friidrottsförbund