Inbjudan till VFIF:s planeringskonferens lördagen den 8 december


VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND (VFIF)

 

Till Västerbottens friidrottsföreningar, ledare, tränare och ungdomsansvariga

 

Inbjudan till Planeringskonferens lördagen den 8 december

Kl 10.00-15.00 i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19, Umeå

 

Traditionellt arrangerar Västerbottens Friidrottsförbund sin planeringskonferens i början av december. Detta brev innehåller även ansökningsblankett för distriktstävlingar under 2008.

 

**********

 

1.                   TÄVLINGSARRANGEMANG 2008 - ANSÖKAN

 

Föreningar som skall arrangera utomhustävlingar (arena, terräng eller landsväg) under 2008 skall ansöka om tävlingsdag/ar hos Västerbottens Friidrottsförbund så snart som möjligt och senast torsdagen den 29 november

 

 

2.                   INBJUDAN TILL PLANERINGSKONFERENS

      

                      Alla medlemsföreningar liksom friidrottstränare, utbildningsansvariga, ungdomsansvariga och

                      andra intresserade friidrottsvänner inbjudes till Planeringskonferensen lördagen

                      den 8 december 2007.

 

 

Huvudtemat för konferensen är "Svensk friidrotts nya organisation och

friidrottens ledarförsörjning”.

 

Information ges om SFIF:s pågående organisationsutredning utifrån vad som presenterades vid

Norrlandsmötet i Kramfors den 26-28 oktober. Sedan diskuteras hur Västerbottens Friidrottsförbund

och dess föreningar vill förändra svensk friidrotts organisation. Under denna punkt finns även

friidrottens ledarförsörjning, Friidrottens Prestationscenter (FPC) i Umeå och FC Norrland med på

agendan.

 

Kom gärna två eller fler personer från er förening så att ni kan medverka i de viktiga diskussionerna både vad gäller den nya organisationen och tävlingsplaneringen.

 

Som vanligt skall föreningar som under nästa säsong arrangerar tävlingar (arena, terräng, landsväg) närvara vid konferensen och skicka ombud som har fullmakt att fatta beslut.

                     

Ändringar i det tävlingsprogram som fastställts vid Planeringskonferensen får i princip inte ske. Det skulle självklart bli en ohållbar situation om inte arrangörer söker sanktion för sina tävlingar. För att tävlingsprogrammet skall kunna samordnas är det nödvändigt att alla arrangörer meddelar när man önskar ha sina tävlingar!!     

 

Det fullständiga centrala tävlingsprogrammet med samtliga arenatävlingar och långlopp kommer inom kort att läggas in på Svenska Friidrottsförbundets hemsida http://www.friidrott.se (se menyn till höger) och även på VFIF:s hemsida (www.vfif.se). Ta en titt på centrala tävlingar innan ni söker sanktion.

 

                      Preliminära hålltider

 

                             10.00                                                Samling

  

                             10.05                                                Prisutdelningar

                            

                             10.10                                                Kort utvärdering av den gångna friidrottssäsongen. Inledare: Ivar Söderlind

 

10.30                                 Svensk friidrotts nya organisation och friidrottens ledarförsörjning.

                                          Information och diskussion om SFIF:s organisationsutredning, Friidrottens Prestationscenter

                             (FPC) i Umeå och FC Norrland.  Inledare: Sven Hanell                              

                                                         

                             12.00                   Lunch

 

              12.45                                  Lägesrapport från föreningarna

 

                             13.30                                                Tävlingsprogrammet 2008. Samordnare: Ivar Söderlind

 

                                                          Vi planerar med utgångspunkt från förslag till tävlingsprogram.

                                                                                       Speciella diskussionspunkter:

                                                          - Arenatävlingar av enklare slag runt om i länet (PRK,Nolia Cup,Castorama etc)

                                                          - Ungdomstävlingar

                                                          - DM-tävlingar (UDM, JDM, SDM, VDM)

                                                          - Ungdomslänsmatchen

                                                          - Barentskampen

                                                          - Grand Prix i långlöpning

                                                          - Långlopp i övrigt

                            

                             15.00                   Avslutning

 

 

                      Lättlunch:      I IFK Umeås klubblokal, VFIF bjuder konferensdeltagarna.

 

                      Resor:            Vi lämnar resebidrag ("bensinpengar") med 16:- kr per mil samt 50 öre per mil och passagerare. Vi räknar med att deltagarna tar initiativ till samåkning!

 

                      Anmälan:     Görs senast den 29 november  på bifogad blankett.

 

                      Kallelse:       Anmälda deltagare får personliga kallelser med detaljprogram under vecka 49                                                                   

 

                      V Ä L K O M M E N  med Din anmälan!

 

                             För VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND

 

                             Ivar Söderlind     

                             Ordförande

 

 

                            

 


 

 

VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND                         

Ivar Söderlind, Gökropsv 5 B, 906 51 UMEÅ

Email: ivar.soderlind@soc.umu.se

 

                                            Insändes senast den 29

                                            november 2007 till

                                            vidstående adress!

                                                                                   

A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T

 

1.   Önskemål om tävlingsdagar 2008

 

2.   VFIF:s Planeringskonferens lördagen den 8 december 2007.

 

 

.......................... önskar under 2008 arrangera följande

Förening                   tävlingar

 

 

 

Tävlingsnamn               Typ av tävling                Tävl dag

 

.......................... ............................. ........

 

.......................... ............................. ........

 

.......................... ............................. ........

 

.......................... ............................. ........

 

 

Ansvarig för uppgifterna   ......................................

                           Namn

 

 

                                                               

                           ......................................

                           Fullständig adress (ange även eventuell                                 E-postadress)

 

                           ...../..............

                           Telefon

 

­****************************************************************

 

.......................... anmäler följande personer till Fri-

Förening                   idrottsförbundets Planeringskonferens                                        lördagen den 8 december

                      

                      

Namn:                  Fullständig adress

                                      (ange även eventuell E-postadress)                                                      

....................   ..........................................

 

....................   ..........................................

 

....................   ..........................................

 

....................   .......................................................

 

Första sidan