Inbjudan till VFIF:s planeringskonferens den 2 december


VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND (VFIF)

 

Till Västerbottens friidrottsföreningar, ledare, tränare och ungdomsansvarigaPRIVATE

 

Inbjudan till Planeringskonferens och Jubileumslunch den 2 december

Kl 10.00-16.00 i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19, Umeå

 

Traditionellt arrangerar Västerbottens Friidrottsförbund sin planeringskonferens första lördagen i december. Denna gång blir det högtidligare än tidigare år då vi även firar att förbundet fyller 50 år just denna dag. Det var i Skellefteå den 2 december 1956 som förbundet bildades av ledare från Skellefteå AIK, IFK Umeå, Burträsk, Vargarna och Bureå. 

 

I samband med Jubileumslunchen kl 14.00 kommer förtjänstutmärkelser att delas ut till ledare som under lång tid gjort betydande insatser inom Västerbottens Friidrottsförbund och fortfarande är verksamma som ledare inom förbundet. Ytterligare några utmärkelser kommer delas ut till idag aktiva föreningsledare som gjort betydande insatser för länets friidrott under de senaste tio åren och inte fått förbundets utmärkelser i samband med föreningsjubiléer etc.

 

Detta brev innehåller även ansökningsblankett för distriktstävlingar under 2007.

 

**********

 

1.                   TÄVLINGSARRANGEMANG 2007 - ANSÖKAN

 

Föreningar som skall arrangera tävlingar (arena, terräng eller landsväg) under 2007 skall ansöka om tävlingsdag/ar hos Västerbottens Friidrottsförbund så snart som möjligt och senast onsdagen den 29

november!

 

 

2.                   INBJUDAN TILL PLANERINGSKONFERENS

      

                      Alla medlemsföreningar liksom friidrottstränare, utbildningsansvariga, ungdomsansvariga och

                      andra intresserade friidrottsvänner inbjudes till Planeringskonferens och Jubileumslunch lördagen

                      den 2 december 2006.

 

 

Huvudtemat för konferensen är "Nystart för friidrotten i norra Sverige med

Friidrotts Centrum Norrland – den nya stödorganisationen för friidrotten.”

 

Den nya organisationens planerade verksamhet presenteras och sedan diskuteras hur Västerbottens

Friidrottsförbund och dess föreningar på bästa sätt kan utnyttja FC Norrland.

 

Kom gärna två eller fler personer från er förening så att ni kan medverka i de viktiga diskussionerna både vad gäller FC Norrland och tävlingsplaneringen.

 

Som vanligt skall föreningar som under nästa säsong arrangerar tävlingar (arena, terräng, landsväg) närvara vid konferensen och skicka ombud som har fullmakt att fatta beslut.

                     

Ändringar i det tävlingsprogram som fastställts vid Planeringskonferensen får i princip inte ske. Det skulle självklart bli en ohållbar situation om inte arrangörer söker sanktion för sina tävlingar. För att tävlingsprogrammet skall kunna samordnas är det nödvändigt att alla arrangörer meddelar när man önskar ha sina tävlingar!!     

 

Centrala tävlingsprogram inklusive långloppsprogrammet finns nu inlagda på Svenska Friidrottsförbundets hemsida http://www.friidrott.se (se menyn till höger).  Ta en titt på de centrala programmen innan ni söker distriktssanktion.

 

                      Preliminära hålltider

 

                             10.00                                                Samling

  

                             10.10                                                Kort utvärdering av den gångna friidrottssäsongen, Inledare: Ivar Söderlind

 

                             10.30                                                Lägesrapport från föreningarna

 

                             11.15                   Den nya stödorganisationen FC Norrland presenteras och diskuteras                                                   

                            

                            

                             12.45                                                Tävlingsprogrammet 2007

 

                                                          Vi planerar med utgångspunkt från förslag till tävlingsprogram.

                                                                                       Speciella diskussionspunkter:

                                                          - Arenatävlingar av enklare slag runt om i länet (PRK,Nolia Cup,Castorama etc)

                                                          - Ungdomstävlingar

                                                                                       - DM-tävlingar (UDM, JDM, SDM, VDM)

                                                                                       - Ungdomslänsmatchen

                                                          - Barentskampen

                                                          - Grand Prix i långlöpning

                                                          - Långlopp i övrigt

                            

                             14.00                   Jubileumsluch och utdelning av jubileumsutmärkelser

 

                             16.00                                                Avslutning

 

 

                      Jubileumslunch: I IFK Umeås klubblokal, VFIF bjuder konferensdeltagarna och inbjudna gäster.

 

                      Resor:            Vi lämnar resebidrag ("bensinpengar") med 15:- kr per mil samt 50 öre per mil  

                                                          och passagerare. Vi räknar med att deltagarna tar initiativ till samåkning!

 

                      Anmälan:     Görs senast den 29 november på bifogad blankett.

 

                      Kallelse:       Anmälda deltagare får personliga kallelser med detaljprogram under vecka 48                                                                   

 

                      V Ä L K O M M E N med Din anmälan!

 

                             För VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND

 

                             Ivar Söderlind     

                             Ordförande 

 


 

 

VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND                         

Ivar Söderlind, Gökropsv 5 B, 906 51 UMEÅ

Email: ivar.soderlind@soc.umu.se

 

                                            Insändes senast den 29

                                            november 2006 till

                                            vidstående adress!

                                                                                   

A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T

 

1.   Önskemål om tävlingsdagar 2007

 

2.  VFIF:s Planeringskonferens lördagen den 2 december 2006.

 

 

.......................... önskar under 2007 arrangera följande

Förening                   tävlingar

 

 

 

Tävlingsnamn               Typ av tävling                Tävl dag

 

.......................... ............................. ........

 

.......................... ............................. ........

 

.......................... ............................. ........

 

.......................... ............................. ........

 

 

Ansvarig för uppgifterna   ......................................

                           Namn

 

 

                                                               

                           ......................................

                           Fullständig adress (ange även eventuell                                                           E-postadress)

 

                           ...../..............

                           Telefon

 

­****************************************************************

 

.......................... anmäler följande personer till Fri-

Förening                   idrottsförbundets Planeringskonferens och                                            Jubileumslunch lördagen den 2 december

                      

                      

Namn:                  Fullständig adress

                                      (ange även eventuell E-postadress)                                                     

....................   ..........................................

 

....................   ..........................................

 

....................   ..........................................

 

....................   ..........................................

 

 

Första sidan