Inbjudan till "Fortbildning för ungdomstränare del 2" i Sundsvall 21-23 maj


Ladda hem filen som *.pdf

 


 

21-23 Maj

INBJUDAN

FORTBILDNING FÖR UNGDOMSTRÄNARE

14-17 ÅR

 

                             del 2 Grenfördjupning Ungdomstränarutbildning 14-17år

               Hopp (Kurt Jonsson), Kast (Hans Källèn,  Medel/Lång (Andreas Lund)

 

Hej!

 

Nu är det dags igen för en utbildningshelg.

Det nya tränarmaterialet kom i höstas och vi startade upp Ungdomstränarutbildningen med två träffar i Skellefteå och Ås. Det här är en av grenfördjupningarna och de som startade i höstas vill gärna ha några tränarkollegor med sig denna helg.

Utbildningshelgen samarrangeras med tävlingen Mitt-Norden Cup i Sundsvall.

 

Varmt välkomna till en utbildningshelg i Sundsvall som ni sent ska glömma!

 

Per Jutterström, Utbildningsansvarig FC Norr

 

 

Målgrupp:

 

Avgiften:

 

 

Logi:

Reseersättning:

 

 

Program:

Anmälan:

 

 

Betalning:

Frågor:

du som hjälper aktiva i den aktuella åldern och vill utöka dina kunskaper eller du som har något yngre grupp 12-14år men avser att följa denna några år ytterligare.

för denna träff är 1000:- per deltagare. I detta pris ingår  reseersättning ,logi samt måltider och övrigt enligt program. För tränare utanför FC Norr 700:- per deltagare samt att ni står för resan själva. För medlemmar i tränarföreningen 100:-/rabatt.

För de som redan påbörjat 14-17 års utbildningen har avgift redan erlagts och i denna ingår även mat, logi och reseersättning (se nedan)

kommer att presenteras på senare kallelse

kommer att betalas ut i efterhand till berörda klubbar. Billigaste färdsätt samt samåkning är ett måste för att ersättning enligt fastställda normer (10:-/mil) skall betalas. Reseräkning skall vara FC Norr, Mossgatan 27, 931 70 Skellefteå tillhanda senast den 10 juni 2003 för att ersättning skall utgå. OBS! Efter detta datum utgår ej ersättning.

definitivt program mailas ut ca en vecka innan kursstart.

senast fredagen den 7 maj till FIG Sundsvall, Per Jutterström på tel 060-128888, 0705-151421, fax 060-176932 eller jutterstrom@idrott.nu. Anmälan är bindande.

Per är bortrest 8-17/5 men kan nås via sms på mobilen i viktiga frågor!

sker till FC Norr:s p.g. 25044-9, senast 30 maj. Vid fakturering tillkommer en avgift på 25:-.

besvaras av Per Jutterström, 0705-151421 eller Roger Lövbom 0910-14331.

Första sidan.