Regional verksamhet 2001


REGIONAL VERKSAMHET 2001

Vid Norrlandsregionens 32:a årsmöte i Umeå den 28 oktober 2001 deltog 16 representanter från fyra föreningar och sex Norrlandsdistrikt (Jämtland/Härjedalen var ej representerade). Som representanter för VFIF deltog Gustaf Björklund och Erland Jonsson. För Skellefteå AIK deltog Lennart Johnsson. Tomas Widmark representerade Friidrottscentrum Norr. Västerbottens Friidrottsförbunds kontaktman med regionen under 2001 har Ivar Söderlind, Umeå varit.

Vid årsmötet omvaldes Ivar Söderlind, Umeå till ordförande i regionen på ett år. Till sekreterare omvaldes Rolf Stenlund, Boden på två år. Kassören Stieg Sundström har ett år kvar av mandattiden. Till revisorer omvaldes Rego Löfgren, Luleå med Leif Johansson, Umeå som suppleant. I valberedningen omvaldes Henry Burlin, Luleå (sammankallande), Thord-Erik Nilsson, Östersund och Jan-Erik Johansson, Örnsköldsvik.

Norrlandsmästerskapen (NLM) 2001 avgjordes för andra året i rad i Härnösand (den 2-3 juni 2001) med Brännans IF som bra arrangör enligt förbundskontrollanten Stieg Sundström. NLM för P/F 15-16 genomfördes samtidigt i Härnösand. Västerbotten var bästa distrikt på seniorsidan. NLM 15-16 år vann Jämtland/Härjedalen med Västerbotten som fyra. Framgångsrikaste länsklubb var Skellefteå AIK med totalseger bland seniorerna och en total tredjeplats i ungdomsklasserna. IKSU Umeå överraskade med att bli bästa förening på manliga seniorsidan och tredje förening totalt.

Folksam - mästerskapen för 13-14-åringar avgjordes i Söderhamn den 2-3 september. Som vanligt vann Jämtland/Härjedalen. Västerbotten kom trea bland de sju deltagande distrikten. Det var ett pinnhål sämre än 2000.

Viktiga programpunkter vid årsmötet i Umeå var träffarna med Christina Liffner, styrelsemedlem i Svenska Friidrottsförbundet och Niclas Blyh, SFIF:s ungdomsansvarige. Deras information om ekonomi, organisation, ledarrekrytering, utbildning etc och de efterföljande frågorna och diskussionerna upplevdes som givande av distriktsrepresentanterna.

Vid årsmötet i Umeå beslutades att Norrländska Mästerskapen (NLM) 2002 för tredje året i rad avgörs i Härnösand med Brännans IF som arrangör, datum 8-9 juni. Även åldersklassen P19 ingår med kast och kort häck. Samtidigt avgörs NLM 15/17 år. Anmälningsavgiften är oförändrat 75 kronor och efteranmälningar 150 kronor. I stället för att som tidigare betala in en viss del av anmälningsavgiften till regionen betalas en sanktionsavgift på 4000 kr. Anmälningsavgiften i ungdomstävlingen fastställdes till 50 kr per deltagare och gren.

Det beslutades vidare införa "Norrland GP" omfattande fyra stora tävlingar Norrland. Syftet är att de aktiva skall kunna tävla i bra konkurrens med många deltagare som alternativ till att åka söderut.

En Norrlandsträff hölls traditionsenligt i samband med SFIF:s förbundsmöte, denna gång den 26 januari 2002 i Gävle. Deltagarna från samtliga Norrlandsdistrikt gick igenom motioner och styrelseförslag och diskuterade valen till SFIF:s styrelse. Vidare fastställdes reglerna för Norrland GP, att antalet grenar skall begränsas till tio, att tävlingen skall vara öppen för deltagare från alla Norrlandsdistrikten och att en förutsättning för penningpriser är att någon sponsor ställer upp. Folksammästerskapen den 7-8 september skall arrangeras av Ånge BI med Skellefteå AIK som reservarrangör. Beslutades också ta upp frågan om distriktsbidragens återinförande vid helgens årsmöte (utan framgång).

Regional samverkan i övrigt har VFIF som vanligt i första hand haft med Norrbotten och Ångermanland på utbildningssidan och på tävlingssidan (tävlingssamordning). Även inom Barentskommittén har Västerbotten och Norrbotten ett livligt samarbete vad gäller planering inför varje års Barentskamp (gemensamt lag). I Nord-Sveriges Barentsorganisation har under 2001 ingått Stieg Sundström, Örnsköldsvik (ordförande), Rolf Stenlund, Boden (kassör), Ivar Söderlind, Umeå och Gustav Björklund, Umeå.

Under 2001 har Friidrottscentrum Norr, med Skellefteå AIK som administrativ bas och Åsa Brännström som kanslist, med framgång fortsatt i de fem nordligaste distrikten. I styrgruppen för FC Norr har från Västerbotten ingått Tomas Widmark, Umeå (ordförande) och Ivar Söderlind, Umeå (ledamot för Västerbotten). Utbildningsansvarig för FC Norr har Per Jutterström, Sundsvall varit.     

Ivar Söderlind

Föregående sida 

Första sidan.