Regional verksamhet 2000REGIONAL VERKSAMHET 2000

Vid Norrlandsregionens 31:a årsmöte i Sundsvall den 20-21 oktober 2000 deltog 20 representanter från sju Norrlandsdistrikt och sex föreningar. Som representanter för VFIF deltog Sven Hanell och Gustaf Björklund. För Skellefteå AIK deltog Inger Lindgren och Tomas Widmark och Harrieth Nilsson representerade Friidrottscentrum Norr. Västerbottens Friidrottsförbunds kontaktman med regionen under 2000 har Ivar Söderlind, Umeå varit.

Vid årsmötet omvaldes Ivar Söderlind, Umeå till ordförande i regionen på ett år. Till kassör omvaldes Stieg Sundström, Bonässund på två år. Till revisorer omvaldes Rego Löfgren, Luleå och Leif Johansson, Umeå. I valberedningen omvaldes Henry Burlin, Luleå (sammankallande), Thord-Erik Nilsson, Östersund och Jan-Erik Johansson, Örnsköldsvik.

En Norrlandsträff hölls som vanligt i samband med SFIF:s förbundsmöte, den 20-21 januari 2000, där man gick igenom motioner och styrelseförslag, diskuterade valen till SFIF:s styrelse och fastställde datum för Folksammästerskapen till den 8-9 september i Söderhamn och NLM 15-16 år till den 2-3 juni i Härnösand. Beslutades också ta upp frågan om distriktsbidragens återinförande vid helgens årsmöte. Ola Sundell, Östersund inleder och övriga distrikt hjälper till med argumentationen. 

Norrlandsmästerskapen (NLM) 2000 avgjordes i Härnösand den 1-2 juli med Brännans IF som bra arrangör enligt förbundskontrollanten Stieg Sundström. NLM för P/F 15-16 genomfördes samtidigt i Härnösand. 

Norrlandsmästerskapen för 13-14-åringar i Boden den 2-3 september 2000 vann Jämtland/Härjedalen före Västerbotten. Det var ett pinnhål bättre än 1999 då Västerbotten slutade på tredje plats. Deltagandet från den södra delen av regionen var bättre än på många år.

För tredje året i rad var Norrbotten bästa distrikt vid NLM på seniorsidan med Västerbotten på fjärde plats. NLM 15-16 år vann Jämtland/Härjedalen med Västerbotten som fyra. Framgångsrikaste länsklubb var Skellefteå AIK med en 8:e plats totalt, seger i 17-18 år och en total andraplats i ungdomsklasserna. Umeå tia.

En viktig programpunkt vid årsmötet i Sundsvall var hur vi skall utveckla friidrotten i Norrland med Henry Burlin, Luleå som inledare. Efter livliga diskussioner konstaterades att vi måste bli bättre på att sälja friidrotten till ungdomar och presumtiva ledare (betona glädjen) och sluta att så ofta skapa motargument!

Öppna Norrländska Mästerskapen 2001 avgörs i Härnösand den 2-3 juni med Brännans IF som arrangör. Samtidigt avgörs en distriktsmatch för 15-16. Anmälningsavgiften är oförändrat 75 kronor (25 kronor till regionen) och efteranmälningar 150 kronor (25 kronor till regionen).

Regional samverkan i övrigt har VFIF som vanligt i första hand haft med Norrbotten och Ångermanland på utbild- ningssidan och på tävlingssidan (tävlingssamordning). Även inom Kalottkommittén har Västerbotten och Norrbotten ett livligt samarbete vad gäller planering inför varje års Kalottkamp (gemensamt Kalottlag). I Nord-Sveriges Kalottorganisation har under 2000 ingått Stieg Sundström, Örnsköldsvik (ordförande), Rolf Stenlund, Boden (kassör), Raymond Holmberg, Piteå, Ivar Söderlind, Umeå och Per Andersson, Skellefteå.

Under 2000 har Friidrottscentrum Norr, med Skellefteå AIK som administrativ bas och Riksfriidrottsgymnasiet i Umeå som verksamhetsbas, med framgång fortsatt i de fem nordligaste distrikten. I styrgruppen för FC Norr har från Västerbotten ingått Tomas Widmark, Umeå (ordförande), Harrieth Nilsson, Skellefteå (kanslist) och Ivar Söderlind, Umeå (ledamot för Västerbotten).     

Ivar Söderlind

Föregående sida 

Första sidan.