Regional verksamhet 2004


Regional verksamhet 2004
Vid Norrlandsregionens 35:e årsmöte i Umeå  den 17oktober 2004 deltog 18  representanter från sju föreningar och de sju Norrlandsdistrikten. Representanter för VFIF var Sven Hanell och Gustaf Björklund. För Skellefteå AIK deltog Inger Lindgren och för IFK Umeå Ivar  Söderlind. Tomas Vidmark representerade Friidrottscentrum Norr. Västerbottens Friidrottsförbunds kontaktman med regionen under 2004 har Ivar Söderlind, Umeå varit.
 
Vid årsmötet omvaldes Ivar Söderlind, Umeå till ordförande i regionen på ett år. Till kassör omvaldes. Stieg Sundström, Bonässund . Rolf Stenlund, Boden har ett år kvar av mandattiden. Till revisorer omvaldes Rego Löfgren, Luleå med Leif Stening, Umeå som suppleant. I valberedningen omvaldes Henry Burlin, Luleå (sammankallande), Thord-Erik Nilsson, Östersund och Jan-Erik Johansson, Örnsköldsvik.
 
Norrlandsmästerskapen (NLM) 2004 avgjordes den 19-20 juni "som vanligt"  i Sollefteå med Sollefteå GIF som  bra arrangör. NLM för P/F 15-17 genomfördes samtidigt i Sollefteå. Gefle IF segrade totalt i föreningstävlingen före Sollefteå GIF och Östersunds GIF. Skellefteå AIK kom på fjärde plats totalt  med  IFK Umeå som nia och Umedalens IF som tia. Skellefteå AIK vann föreningstävlingen för manliga seniorer och  IFK Umeå var tvåa bland kvinnliga seniorer. I föreningstävlingen 15-17 år vid NLM kom Skellefteå AIK fyra och IFK Umeå sexa.
 
I Norrland GP vann Västerbotten distriktstävlingen och Skellefteå AIK föreningstävlingen. Norrländska Mästerskapen för 13-14-åringar avgjordes i Krokom den 28-29 augusti med  Jämtland-Härjedalens FIF som arrangör. Västerbotten vann överlägset med 662,5 poäng före Gästriklands på 564.5 poäng.
 
Årets Norrlandskonferens i Sollefteå pågick 16-17 oktober och innehöll förutom regionens årsmöte också  information och diskussion om utvecklingssatsningen "Utveckling i Norr med EM 2006". Anställde projektledaren Per Jutterström, Sundsvall var inledare och samordnare.
 
Vid årsmötet i Sollefteå beslutades att Norrländska Mästerskapen (NLM) 2005 för tredje året i rad skall avgöras i Sollefteå med Sollefteå GIF som arrangör den 30-31 juli med 9-10 juli som reservdatum. Men genom att Skelleftespelen  också är inlagt den 30-31 juli kommer definitivt datum och plats för NLM 2005 att fastställas  vid Norrlandsregionens möte i samband med SFIF:s årsmöte i Helsingborg  den 11 mars 2005. Samtidigt som Stora NLM avgörs även NLM för PF 15 och PF 16-17. Norrlandsmästerskapen 13-14 år skall enligt beslut på Norrlandsregionens årsmötet  arrangeras den 3-4 september av Gästriklands FIF med Ångermanlands FIF som reservarrangör.Det beslutades vidare att beslut om ”Norrland GP” skall arrangeras eller inte under 2005 tas  vid Norrlandsregionens möte i samband med SFIF:s årsmöte i Helsingborg.
 
En Norrlandsträff hölls traditionsenligt i samband med SFIF:s förbundsmöte, denna gång den 27 januari 2004 i Karlsrtad.. Deltagarna från samtliga Norrlandsdistrikt gick bl a igenom motioner och styrelseförslag och diskuterade valen till SFIF:s styrelse.
 
Regional samverkan i övrigt har VFIF som vanligt i första hand haft med Norrbotten och Ångermanland på utbildningssidan och på tävlingssidan (tävlingssamordning). Även inom Barentskommittén har Västerbotten och Norrbotten ett livligt samarbete vad gäller planering inför varje års Barentskamp (gemensamt lag). I Nord-Sveriges Barentsorganisation har under 2004 ingått Stieg Sundström, Bonässund (ordförande), Rolf Stenlund, Boden (kassör), Ivar Söderlind, Umeå och Gustaf Björklund, Umeå .
 
Under 2004 har Friidrottscentrum Norr, med Skellefteå AIK som administrativ bas och med Roger Lövbom som kanslist, med framgång fortsatt i de fem nordligaste distrikten. I styrgruppen för FC Norr har från Västerbotten ingått Tomas Vidmark, Umeå (ordförande) och Ivar Söderlind, Umeå (ledamot för Västerbotten). I den verkställande ledningen ingår också Per Jutterström, Sundsvall som utbildningsledare.
 
Ivar Söderlind
 

Första sidan