Inlägg från Riviera Friidrott om Nya Kvarnvallen


Ärende:  Nedrustningen av Kvarnvallens Idrottsplats, Piteå

I början av 70-talet verkade undertecknad för att Piteå kommun skulle anlägga en ny ändamålsenlig idrottsplats, eftersom dåvarande IP var av undermålig beskaffenhet. Jag skrev bl a en rad artiklar i ärendet. I april 1974 fanns ritningar på bordet. Fyra banor runt om blev så småningom sex banor och åtta på upploppet. År 1978 stod anläggningen klar att tas i bruk. Den 1 augusti och 8 augusti samma år arrangerade vi dels en nationell och dels en internationell friidrottsgala.

I samband med invigningen sades i klartext att Kvarnvallen skulle vara kommunens enda fullständigt utrustade friidrottsanläggning med möjligheter att arrangera internationella tävlingar.  Övriga löp-, hopp- och kastbanor lades därför igen.

I mitten av 80-talet var allvädersbanorna mer eller mindre uppnötta. Tävlingar av större format var inte att tänka på. I mitten av 90-talet lades nya löpar- och hoppbanor, vilka fortfarande håller bra klass.  Under 80-talet arbetade vi också fram en godtagbar kastplan i den nordöstra delen av anläggningen. Detta för att inte vid träningar nöta på A-planens gräsmatta.

På senare år har friidrotten fått allt mindre tid på denna kastplan p g a fotbollsaktiviteter. Våra jätteduktiga tjejer i  kast tröttnade dock efter hand, när de allt som oftast möttes av skylten ”Planen avstängd” eller av ej bokade fotbollsaktiviteter. 

T o m våra SM-medaljörer och finnkampsdeltagare i slägga och diskus har numera lagt av med dessa grenar, då de inte kunnat träna grenarna under friidrottens högsäsong - sommaren.

Hösten 2003 plockades t o m slägg-/diskusringen med tillhörande nät bort. Ja, nätet till kastburen sattes f ö aldrig upp på plats det året ! I november 2003 fick ansvariga på Fritids besked om att Riviera Friidrott accepterat erbjudandet att arrangera 2004 års Barentskamp med deltagare från Sverige, Finland och Norge. I början av juni i år flyttades trots detta kastringen ner till parkeringsplatsen/ grusplanen (!) vid  Norrstrandsbadet. Allt för att försvåra våra möjligheter att genomföra årets viktigaste tävling för våra friidrottare ! P g a allt extra arbete som vi åsamkades kunde vi i vår tur inte ge tävlingarna den sista ”touchen” som vi hade planerat.

Gästerna från Finland och Norge vägrade först att tro att nämnda åtgärd var sann. Inte förrän den sista veckan innan kampen, gick de under kraftiga protester med på att genomföra tävlingen i Piteå. Tävlingsdagen fick de ej heller möjlighet att kasta med sina egna släggor/diskusar. De ville helt enkelt inte förstöra redskapen på grusunderlaget eftersom dessa redskap kostar 2-3000:-/st. Tävlingsdagen nyttjade de därför Kvarnvallens inte alltför perfekta redskap.

P g a  rådande förhållanden har vi inte ens kunnat arrangera vissa inplanerade tävlingar. Vid andra tävlingar har vi varit tvungna att låna material från andra orter. Stressfaktorn har varit hög för att kunna genomföra tävlingarna på ett någorlunda acceptabelt sätt. När ledare ständigt möts av problem i form av ej fungerande eltid-tagning, avsaknaden av batterier till vindmätare och vissa tävlingsredskap, dubbelbokningar av arenan, etc är det förståeligt om ledare tröttnar på att anordna tävlingar på Kvarnvallen.

Det har då och då från Fritids huvudansvariga hetat att det är så få tävlingar på Kvarnvallen. Låt oss med detta påstående som utgångspunkt konstatera, att antalet tävlingar också minskar, då Fritids själva flyttar tävlingsarenan till grusparkeringen vid Norrstrandsbadet ! Fritids stryper själva vår verksamhet. Beklämmande.

Torsdagen den 12 augusti var ett par fotbollsklubbar i orten /Piteå IF och Infjärdens SK(?)/ samt Riviera Friidrott kallade till en träff för att dryfta Kvarnvallens framtid. (Piteå IF:s friidrottssektion hade ej fått någon kallelse, enligt C-G Furu i PIF:s friidrott). Hans Hansson/Per Lenndin, Fritids, presenterade en sammanställning på några sidor på inkomna önskemål från de olika klubbarna. Hansson poängterade väldigt noga, att han ville ha tillbaka denna sammanställning efter mötet.

Hansson menade i sin sammanställning att nationella tävlingar i friidrott skulle få bedrivas. När friidrotten pekade på, att förslaget innehöll destruktiva förslag för friidrottens del i förhållande till tidigare år, ville inte Hansson lyssna. Fritids´ förslag att kasta spjut på en sluttande bana med landning nere på parkeringen bakom läktaren får väl läggas på den okunniges konto. Likaså att ha spjutansatsen i en uppförsbacke.

De senaste tre åren har frågan om en ”intim” arena  för fotbollen tagit allt fastare former. Det har hetat att fotbollen inte vill ha löparbanor framför läktarena. Detta för att fotbollsarenan skall vara just det – intim. De vill ju gärna att publiken skall få se matchen, vilket friidrotten naturligtvis håller med om.

Det mesta av diskussionerna vid torsdagens träff kretsade till att börja med kring fotbollens önskemål om en ”intim” fotbollsarena med den senaste moderniteten, 3G-gräs. Denna gång hade emellertid  fotbollens företrädare ändrat tidigare utsago. Dvs löparbanorna fick gärna vara kvar, strålkastarna flyttas till nuvarande A-plan plus att 3G-gräset läggs på A-plan.

Hansson själv hade vid mötet frångått sin egen utredning om ”att   den dåliga A-planen bör på sikt avvecklas för fotboll, att nya läktare skulle sättas upp vid B-planen och att en ny 3G-matta skulle placeras på densamma” (se  PT den 6 maj 2004).

Däremot hade ansvariga inom kommunens fritidssektor över huvud taget inte beaktat friidrottens (Läs: Riviera Friidrott) primära önskemål, som vi lämnade in under maj månad till Fritids. Varför ? Man får en känsla av att det var ett försök till att blanda bort korten, dvs att friidrotten skulle vara nöjda med att få arrangera nationella tävlingar. I så fall var det illa genomtänkt?!! Och ligger i linje med att Hansson inte ville lämna ut sin egen sammanställning/utredning !

Vad fanns då med av friidrottens lagda förslag ? Jo, några punkter med lösryckta plockepinn-önskemål i punktform men långt från den helhetsbild Riviera Friidrott lämnat in i maj månad. Vi ställer med andra ord inte upp på Hanssons s k utredning ! Lika lite som fotbollen har gjort (se PT 6 maj 2004).

Vårt önskemål är att nuvarande A-plan görs om till en arena för friidrott, där samtliga kast och hopp placeras innanför löparovalen. Det innebär att både träning och tävlingar bedrivs på en mindre utspridd yta. Arrangemangen görs publikvänligare och enklare att genomföra. Publiken behöver inte ränna iväg för att se vart redskapen landar bakom läktaren. Säkerheten blir bättre för funktionärer, tävlande och publik. Nuvarande situation för kastarna är inget annat än en ren katastrof.  Dessutom borde Fritids tänka på att underlätta för ledarna/tränarna, så att Tävlingsbestämmelserna blir lättare att följa. Inte tvärtom…I det sammanhanget kan påpekas att spjutbanan i dag ligger 40-50cm för högt p g a de ideliga ”pålagor” av jord som gjorts på senare år. (Det är inte friidrotten som har åstadkommit detta problem !)

Det skulle vidare innebära att även fotbollen får en egen ”intim” A-plan i den södra delen av anläggningen.  Där finns också möjligheter till en tät inramning med läktare intill gräsplanen. Dessutom finns belysning redan på plats.  Planen håller godtagbara internationella mått (110m x 72m), vilket inte nuvarande A-plan gör. De måtten behövs ju om fotbollen skall kunna arrangera de landskamper, som förfäktats bland fotbollens företrädare. Konstgräset kan därmed flyttas till för andra klubbar centralare delar av kommunen, t e x Öjebyn. Utöver detta får fotbollen två (!) gräsytor att disponera helt och hållet för fotboll.

 

Med andra ord: Var sitter problemet..????

Att lägga 3G-gräs på nuvarande A-plan skulle däremot innebära att Piteå kommun går i bräschen för

att utestänga utövarna av de ”långa” kasten (slägga, diskus, spjut) från att vara med i gemenskapen och

att några fler friidrottstävlingar av dignitet inte kan arrangeras i evenemangs-kommunen Piteå.

 

Därmed är det fritt fram att så småningom plocka bort befintliga löparbanor för att göra nuvarande A-plan till en ”intim” arena för enbart fotboll, d v s med läktare i intim anslutning till läktarna.

Det var ju också andemeningen i Hans Hanssons presentation, trots att han försåtligt skriver i de presenterade planerna, att friidrotten ska kunna genomföra tävlingar av nationell klass ! Om man uttrycker sig på det viset måste man också veta någonting om friidrottens regler och bestämmelser !!

Friidrottarna ställer inte upp på den visionen !! Friidrottarna behöver en egen arena, där vi får utveckla vår verksamhet i lugn och ro. Om fotbollens företrädare vidhåller att lägga 3G-gräs på nuvarande A-plan återstår bara en sak:

Bygg en ny friidrottsarena enbart för friidrott !!

 

Piteå  2004-08-15

Kurt Engman                                            Hans Öhlund
Riviera Friidrott                                       Riviera Friidrott
Direktkontakt: 0911-10581                      0911-71190

 
 

Första sidan.