Regional verksamhet 2003


Regional verksamhet 2003
Vid Norrlandsregionens 34:e årsmöte i Umeå  den 19 oktober 2003 deltog 17 representanter från sex föreningar och de sju Norrlandsdistrikten. Representanter för VFIF var Sven Hanell och Bengt Forsman. För Skellefteå AIK deltog Inger Lindgren och för IFK Umeå Ivar  Söderlind. Tomas Vidmark representerade Friidrottscentrum Norr. Västerbottens Friidrottsförbunds kontaktman med regionen under 2003 har Ivar Söderlind, Umeå varit.
 
Vid årsmötet omvaldes Ivar Söderlind, Umeå till ordförande i regionen på ett år. Till sekreterare  omvaldes Rolf Stenlund, Boden. Stieg Sundström, Bonässund  har ett år kvar av mandattiden. Till´revisorer omvaldes Rego Löfgren, Luleå med Leif Stening, Umeå som suppleant. I valberedningen omvaldes Henry Burlin, Luleå (sammankallande), Thord-Erik Nilsson, Östersund och Jan-Erik Johansson, Örnsköldsvik.
 
Norrlandsmästerskapen (NLM) 2003avgjordes den 28-29 juni i Sollefteå med Sollefteå GIF som utmärkt arrangör. NLM för P/F 15-17 genomfördes samtidigt i Sollefteå. Sollefteå GIF segrade totalt i föreningstävlingen före Sundsvalls FI. Skellefteå AIK kom på tredje plats och IFK Umeå sexa..Skellefteå AIK vann föreningstävlingen för kvinnliga seniorer och var tvåa efter Gefle IF i manliga föreningstävlingen. I distriktstävlingen 15-17 år vid NLM segrade Ångermanland med Västerbotten på femte plats. I NLM  kom IFK Umeå femma i föreningstävlingen för F17 och trea för P17. I Norrland GP vann Västerbotten distriktstävlingen och Skellefteå AIK föreningstävlingen. Folksammästerskapen för 13-14-åringar avgjordes i Sundsvall den 30-31 augusti med Medelpads FIF som arrangör. Västerbotten vann klart före Gästrikland. Skellefteå AIK segrade i  föreningstävlingen  med Vännäs FI på femte plats.
 
Årets Norrlandskonferens i Umeå pågick 17-19 oktober och innehöll förutom regionens årsmöte också ett av de regionala utvecklingsmöten som initierades vid Sv Friidrottsförbundets årsmöte i januari 2003. Curt Högberg från SFIF:s styrelse och Sven Nygren från Ledarinstiitutet deltog och ledde grupparbeten utifrån  SFIF:s vision om svensk friidrotts framtid. Diskussionerna upplevdes som mycket givande av de drygt 30 deltagarna.
 
Vid årsmötet i Umeå beslutades att Norrländska Mästerskapen (NLM) 2004 för andra året i rad avgörs i Sollefteå med Sollefteå GIF som arrangör den 19-20 juni. Samtidigt avgörs NLM för PF 15 och PF 16-17 både individuellt och som distriktstävling. Hinderlöpning skall ingå i de olika åldersklasserna. Folksammästerskapen 13-14 år arrangeras den 28-29 augusti av Östersunds GIF. Det beslutades vidare att ett nytt koncept för  ”Norrland GP” tas fram och presenteras vid Norrlandsregionens möte i samband med SFIF:s årsmöte i Karlstad den 26 – 28 mars 2004.
 
En Norrlandsträff hölls traditionsenligt i samband med SFIF:s förbundsmöte, denna gång den 24 januari 2003 . Deltagarna från samtliga Norrlandsdistrikt gick bl a igenom motioner och styrelseförslag och diskuterade valen till SFIF:s styrelse.
 
Regional samverkan i övrigt har VFIF som vanligt i första hand haft med Norrbotten och Ångermanland på utbildningssidan och på tävlingssidan (tävlingssamordning). Även inom Barentskommittén har Västerbotten och Norrbotten ett livligt samarbete vad gäller planering inför varje års Barentskamp (gemensamt lag). I Nord-Sveriges Barentsorganisation har under 2003 ingått Stieg Sundström, Bonässund (ordförande), Rolf Stenlund, Boden (kassör) och Ivar Söderlind, Umeå .
 
Under 2003 har Friidrottscentrum Norr, med Skellefteå AIK som administrativ bas och med Roger Lövbom som kanslist, med framgång fortsatt i de fem nordligaste distrikten. I styrgruppen för FC Norr har från Västerbotten ingått Tomas Vidmark, Umeå (ordförande) och Ivar Söderlind, Umeå (ledamot för Västerbotten). I den verkställande ledningen ingår också Ulf Jutterström, Sundsvall som utbildningsledare.
 
Ivar Söderlind

 

Första sidan