Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte 25/2 - summering


Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte den 25 februari

Årsmötet inleddes med att ordförande Ivar Söderlind hälsade 21 årsmötesdeltagare välkomna till det 56:e årsmötet i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen. Sex föreningar med totalt nio röster var representerade. Västerbottens Friidrottsförbund bildades i december 1956 i Skellefteå och det första årsmötet hölls i Umeå i februari 1957.  Av de närvarande representanterna på årets möte har friidrottsnestorn från Skellefteå Kjell-Göran Marklund deltagit sedan 1964 och Ivar Söderlind sedan 1976.

Prisutdelningar
 Precis som vanligt föregicks det formella årsmötet av en rad prisutdelningar enligt följande:

IFK Umeå tog ytterligare en inteckning i vandringspriset ”Curt Thylin-priset”, instiftat 1961, som bästa förening i distriktet när det gäller DM-poäng.

Lars Rydellpriset har alltsedan 1988 utdelats till den mest framgångsrike friidrottaren i Västerbotten varje år.  2011 gick priset till Viktoria Tegenfeldt, Ume Friidrott som och hon fanns på plats och fick motta den specialdesignade urnan tillverkad av konstnären Ingemar Nilsson, Skellefteå. Vinnaren 2010 Robin Rohlén, IFK Umeå har inte haft möjlighet att ta emot sitt pris tidigare utan fick det nu vid årsmötet.

Till 2011 års ungdomsfriidrottare i Västerbotten utsågs Elias Bjuhr, IFK Umeå. Priset har delats ut sedan 1997. Elias var denna helg på JSM och kommer att få sitt pris vid ett annat tillfälle

2011 års Grand Prix i långlöpning resulterade i att Jenny Jansson och Kristoffer Österlund bägge representerande IFK Umeå blev vinnare, bägge för sjunde gången. Kristoffer fanns på plats liksom Jennys dotter Erica och bägge kunde ta emot pokal, medalj och träningsbidrag.

Utlottningen av träningsbidrag bland de löpare som deltagit i minst fyra GP-tävlingar under våromgången och minst fyra under höstomgången samt dessutom i totalt minst två arena- resp. två terränglopp utföll enligt följande: Emmelie Ivarsson 1000 kr, Lukas Borgemo och Lars-Åke Ekman 500 kr vardera.

Beslut
Ivar Söderlind, Umeå omvaldes som förbundets ordförande för ytterligare ett år. Han har aviserat sin avgång men ställer upp ytterligare ett år då han delegerat vissa arbetskrävande arbetsuppgifter. Omval på ett år blev det också av Sven Hanell, Holmsund (sekreterare) och på två år av Leif Stening, Umeå (övrig ledamot) och Anne Sundberg, Bjurholm (övrig ledamot). VFIF:s styrelse 2012 (fram till årsmötet 2013) har därmed följande sammansättning:
Ivar Söderlind, ordförande
Wiveca Ögren, vice ordförande
Sven Hanell, sekreterare
Gustaf Björklund, kassör
Anne Sundberg, övrig ledamot
Leif Stening, övrig ledamot.

Till representanter i VFIF: s valberedning för en tid av ett år omvaldes Marita Sundh, Sven Hanell och Anna Jonsson. Den sistnämnda utsågs också till sammankallande.

Nominerade att delta från Västerbotten vid Sv Friidrottsförbundets Årsmöte den 24-25 mars i Sollentuna blev Ivar Söderlind (Umeå), Gustaf Björklund (Umeå), Per Andersson (Skellefteå) och Tommy Ekefjärd (Skellefteå).
 
Slutord
Vid genomgången av VFIF:s årsberättelse togs bland annat följande upp:

Trots stora skadeproblem för flera av våra bästa friidrottare var 2011 ett framgångsrikt år för Västerbottnisk friidrott även om vi inte riktigt nådde upp till 2010 års höga nivå. Flera av våra friidrottare tillhör den allra översta svenska eliten och många andra har gjort resultat i svensk elitklass. Totalt 30 resultat (10 kvinnliga) av Västerbottningar fördelat på 20 personer finns med i Svenska Friidrottsförbundets 25 bästastatistik för 2011. År 2010 fanns 35 resultat fördelat på 24 personer med, 2009 22 resultat fördelat på 17 personer och 2008 31 resultat fördelat

Totalt tog länets friidrottare hem 36 SM-medaljer. I ungdoms- och juniorsammanhang blev det 19 SM-medaljer, i Skol-SM 9 länsmedaljer och vid Senior-SM 8 medaljer. Till detta skall läggas 104 medaljer vid årets VSM-tävlingar . De bästa meriterna i seniorsammanhang har Viktoria Tegenfeldt, Ume Friidrott (SM-guld på 800 m och 1500 m både inomhus och utomhus), Odain Rose, IFK Umeå (SM-tvåa på 60 m inomhus och SM-femma på 100 m utomhus) och Jenny Jansson; IFK Umeå (SM-tvåa på halvmarathon och SM-sexa på marathon),

Under 2011 har Västerbottens Friidrottsförbund, gett sanktion till 125 tävlingar (70 långlopp och 55 arenatävlingar utomhus och inomhus). 38 av Västerbottens 42 registrerade friidrottsklubbar har i huvudsak långloppsverksamhet på programmet och antalet deltagare i länets långlopp är fortfarande stort även om vissa lopp fått minskat antal deltagare. Grand Prix i långlöpning är fortfarande en viktig stimulans för långlöpare och långloppsarrangörer! Vårruset och Blodomloppet i Umeå är länets största friidrottsarrangemang med sina totalt drygt 10 00 löpare. Många deltagare har också Broarna Runt i Skellefteå med sina över 3000 löpare i de sju deltävlingarna. 

Norrländska Mästerskapen i Umeå den 20-21 augusti 2011 var en arrangörsmässig fullträff för Umeåklubbarna på den nya eleganta Campusarenan.  Negativt är det dåliga deltagarantalet med endast 179 starter . För övrigt är Campusarenan en mycket ändamålsenlig friidrottsarena som ger alla möjligheter arrarrangera större tävlingar typ Stora SM i Umeå 2014! 

Under 2011 blev det ett lyft för veteranfriidrotten i länet genom att VSM på arena arrangerades i Skellefteå och VSM på marathon avgjordes i Umeå (Umemaran). Båda tävlingarna genomfördes på ett bra sätt. Stora VSM i Skellefteå den 5-7 augusti hade samlat 340 veteraner som gjorde 1051 starter. Det är sannolikt länets största friidrottstävling på arena genom tiderna.

Friidrottens utbildningsverksamhet i Västerbotten har under 2011 varit av något högre omfattning än tidigare toppåret 2010. I 14 av Västerbottens 42 föreningar har det gjorts utbildningsinsatser. Antalet utbildningstimmar i Västerbotten landade under året på 742 timmar jämfört med 737 timmar 2010 och 412 timmar 2009. En förutsättning för denna imponerande utveckling är de särskilda utbildningssatsningarna på utbildning och utveckling genom UC Norrland och Norrlandsprojektet. De SISU-anställda utbildningsorganisatörerna Anna Jonsson, Umeå och Per Jutterström, Sundsvall har (med hjälp av Idrottslyftet och SISU) gjort avgörande insatser genom att initiera och samordna verksamheten i de fem nordligaste distrikten. 

Sven Hanell och Ivar Söderlind