Inbjudan och röstlängd till VFIF:s årsmöte


Till Västerbottens Friidrottsföreningar

Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte äger rum i Umeå lördagen den 25 februari 2012 kl 12.00–15.00 i IFK Umeås lokaler, Hyggesvägen 19.

Liksom de senaste två åren skall VFIF:s årsmöte utse distriktets fyra ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte (i år i Sollentuna den 24-25 mars) efter nomineringar från klubbarna. 

Klubbarnas nomineringar av ombud till SFIF:s årsmöte skall vara Västerbottens Friidrottsförbund tillhanda
senast torsdagen den 22 februari.

Som vanligt håller vi till i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19. Förutom årsmötesförhandlingar är det prisutdelningar (med början kl 12.00): Bästa Klubb, Lars Rydellpriset, Årets Ungdomsfriidrottare, Grand Prix i långlöpning etc. Friidrottsåret 2011 utvärderas och diskuteras i samband med genomgången av årsberättelsen.  Dessutom kommer Planeringskonferensen i december att följas upp  (Värdegrundsarbete, Friidrottens genomförandeplan 2012-2013, tävlingsprogram 2012).

Årsmöteshandlingar skickas ut till föreningarna innan årsmötet och finns även på plats.

Röstlängd finns här

Alla intresserade är välkomna!

Ivar Söderlind
Ordförande