Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte


Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte

Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte äger rum lördag 14 mars 2015 kl 12.00–15.00.

Som vanligt håller vi till i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19. Förutom årsmötesförhandlingar är det prisutdelningar (med början kl 12.00): Bästa klubb, Lars Rydellpriset, Årets Ungdomsfriidrottare och Grand Prix i långlöpning.

Friidrottsåret 2014 utvärderas och diskuteras i samband med genomgången av årsberättelsen.

Årsmöteshandlingar (inklusive röstlängd) skickas ut till föreningarna, läggs in på VFIF:s hemsida och finns även på plats vid årsmötet.

Alla intresserade är välkomna!

Ivar Söderlind
Vice ordförande