Inbjudan till Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte den 16 februari


Västerbottens Friidrottsförbunds Årsmöte

Västerbottens Friidrottsförbunds årsmöte äger rum lördag 16 februari 2013 kl 12.00–15.00.

Som vanligt håller vi till i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19. Förutom årsmötesförhandlingar är det prisutdelningar (med början kl 12.00): Bästa klubb, Lars Rydellpriset, Årets Ungdomsfriidrottare och Grand Prix i långlöpning.

Friidrottsåret 2012 utvärderas och diskuteras i samband med genomgången av årsberättelsen. Dessutom kommer planeringskonferensen i december att följas upp (”Friidrotten under utveckling” och ”Friidrottens Genomförandeplan 2013”).

Årsmöteshandlingar (inklusive röstlängd) skickas ut till föreningarna, läggs in på VFIF:s hemsida och finns även på plats vid årsmötet.

Alla intresserade är välkomna!

Ivar Söderlind
Ordförande