Anmälan och nomineringar till VFIF:s årsmöte 26 februari


Västerbottens Friidrottsförbunds Årsmöte äger rum i Umeå lördagen den 26 februari 2011 kl 12.00–15.00
Liksom 2010 skall VFIF:s årsmöte utse distriktets fyra ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte,  i år i Gävle den 26-27 mars, efter nomineringar från klubbarna.

Klubbarnas nomineringar av ombud till SFIF:s årsmöte skall vara Västerbottens Friidrottsförbund tillhanda senast fredag 25 februari.

Som vanligt håller vi till i IFK Umeås klubblokaler, Hyggesvägen 19. Förutom årsmötesförhandlingar är det prisutdelningar (med början kl 12.00): Bästa Klubb, Lars Rydellpriset, Årets Ungdomsfriidrottare, Grand Prix i långlöpning etc.  Friidrottsåret 2010 utvärderas och diskuteras i samband med genomgången av årsberättelsen.  Dessutom kommer Planeringskonferensen i december att följas upp  (”Friidrottens aktionsplan 2011-2013” och ”Samordning av Västerbottens tävlingsprogram för 2011.”)

Årsmöteshandlingar skickas ut till föreningarna och finns även på plats.

Röstlängd bifogas.

Alla intresserade är välkomna!

Ivar Söderlind
Ordförande

Röstlängd

 

Första sidan