Västerbottens Friidrottsförbund 50 år


Västerbottens Friidrottsförbund 50 år

Lördagen den 2 december firade Västerbottens Friidrottsförbund 50 år. På dagen (!) ett halvt sekel tidigare bildades organisationen i Skellefteå. Vid denna tidpunkt ingick fem föreningar i förbundet; IFK Umeå, Skellefteå AIK, Burträsk IK, Vargarna Byske och Bureå IF, idag är denna siffra 51. Förste ordförande blev den legendariske häcklöparen och idrottsmångsysslaren Affe Westman, Umeå.

Vid jubileumsträffen gav nuvarande ordförande Ivar Söderlind en historisk återblick över friidrottens utveckling i länet från slutet av 1800-talet med fokus på 1950- och 1960-tal. 1960-talet var en storhetstid, när länet hade uppemot 15 landslagsrepresentanter. Länet har under alla år producerat toppfriidrottare, även om elitgruppens storlek varierat. Särskilt glädjande under senaste åren är den stora tillströmningen på ungdomssidan.

Redan i 1956 års styrelse var Bengt Forsman, IFK Umeå med. Han är länets meste friidrottsledare och har deltagit i styrelsearbetet allt sedan dess, i 19 år som ordförande och på senare år som hedersordförande. Han, tillsammans med en rad andra trotjänare, uppmärksammades särskilt med uppvaktningar och utmärkelser. Svenska Friidrottsförbundet, Västerbottens Idrottsförbund, och Västerbottens Friidrottsförbund delade ut ett stort antal förtjänstmedaljer till sina ledare 

Jubileumsmötet var samtidigt planeringsmöte inför 2007. Ett gediget program innefattande totalt nära 100 tävlingar spikades. Grand Prix i långlöpning kommer även nästa år att innehålla 17 lopp på arena, terräng och landsväg. Mötet gästades också av Stefan Kanerva, Kramfors, ordförande i nybildade FC Norrland, en stöd- och samordningsorganisation för de nordliga länen. Stefan presenterade den nya organisationens planerade verksamhet och de drygt 30 deltagarna diskuterade hur Västerbottens Friidrottsförbund och dess föreningar på bästa sätt kan utnyttja FC Norrland.

Bengt Forsman, Umeå - distriktsrekordhållare som friidrottsledare.
Foto Leif Stening

Fler bilder från jubileet

Första sidan