Rapport från VFIF:s planeringskonferens 3 december 2005


Västerbottens Friidrottsförbunds Planeringskonferens 2005-12-03

av Ivar Söderlind

Vid Västerbottens Friidrottsförbunds Planeringskonferens den 3 december i IFK Umeås klubblokaler på Hyggesvägen i Umeå deltog 18 ledare från 8 föreningar. Tävlingsprogrammet för 2006 fastställdes och huvudtemat för konferensen var "Friidrotten möjligheternas arena?"

Moa Brydsten och Mikaela Mikaelsson från Västerbottens Idrottsförbund, (ledare för projektet "Självklart samma möjligheter") berättade engagerat om hur könsroller kan skapas. De bjöd med deltagarna på en "könsresa" och genomförde övningar där deltagarna medverkade och diskuterade hur friidrotten kan driva ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån det samarbete som Moa och Mikaela inlett med Västerbottens Friidrottsförbund. Dessa inslag under förmiddagen var mycket uppskattade och gav deltagarna många nya idér!

 

Deltagare vid VFIF:s Planeringskonferens den 3 december

18 personer från  8 föreningar deltog vid konferensen:
Ivar Söderlind, VFIF/IFK Umeå
Sven Hanell, VFIF/Sandviks IK
Bengt Forsman, VFIF
Leif Stening, VFIF/Jalles TC
Gustaf Björklund, VFIF
Moa Brydsten, Västerbottens Idrottsförbund 
Mikaela Mikaelsson, Västerbottens Idrottsförbund
Kjell-Göran Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté
Stig Marklund, Skellefteå AIK/VFIF:s Veterankommitté
Per Andersson, Skellefteå AIK
Staffan Gustafsson, Storumans RC/VFIF:s Ungdomskommitté
Gunda Gustafsson, Storumans RC
Gunilla Moreaus, IFK Umeå
Tomas Björklund, IFK Umeå
Jens Malmgren, IKSU
Martin Lundberg, Fredrika IK
Henning Eriksson, Umedalens IF
Inger Nilsson, Västerbottens-Kuriren
 

Uppvaktning av Kjell-Göran Marklund

Konferensen inleddes med att 70-åringen Kjell-Göran Marklund, Skellefteå AIK uppvaktades med blommor och förbundets specialdiplom. Han har i över 40 år varit livligt engagerad i sin klubb som ledare på de flesta nivåer (tävlingsledare, tävlingsspeaker, tävlingsansvarig, ungdomsledare, prisanskaffare, tävlingsfunktionär, vice ordförande osv). I Västerbottens friidrottsförbund har han i flera årtionden  ingått i flera kommittéer och under lång tid i styrelsen där han alltid gjort värdefulla insatser. Inte minst när det gäller samordningen av tävlingsverksamheten i Västerbotten är Kjell-Göran en stor tillgång.

Utvärdering av friidrottssäsongen

Efter denna inledning följde en kort utvärdering av friidrottssäsongen 2005 av Ivar Söderlind, ordförande i förbundet. En utförligare utvärdering med genomgång av ungdomssidan görs vid årsmötet den 25 februari 2006. Ivar konstaterade att vi än ett år kan summera en säsong för Västerbottens friidrott med många prestationer i svensk elitklass och med Västerbotten i Norrlandstopp. I särklass framgångsrikast har Lena Aruhn, Ume FI varit.

Hon blev svensk mästare på 400m utomhus (53.56) och också svensk mästare på 200m inomhus (24.06). I landslaget vann hon 400m i Europacupens First League på strålande 52.40 (distriktsrekord)och sprang slutsträckan i Sveriges segrande lag både på 4 x 100m och 4 x 400m. I Finnkampen blev hon tvåa på 400m (53.80) och ingick i svenska laget på 4 x 400m. I 5-nationers inomhus blev hon trea på 400m (53.48) och sprang fjärde sträckan på 4 x 200m där Sverige segrade på svenskt rekord (1.34.89. I den svenska årsstatistiken är hon överlägsen Sverigeetta på 400m med 52.40 (1.58 före tvåan), trea på 200m(23.47)  och fyra på 100m (11.58. Alla tre tiderna är distriktsrekord för Västerbotten. Vid Världsmästerskapen i Helsingfors var hon reserv i det svenska laget på 4 x 100m.

Ivar betonade att totalt sett når vi på seniorsidan inte heller 2005 upp till samma höga resultatnivå som toppåren under 1980-talet och i början av 1990-talet(t ex fyra medaljer vid Stora SM i Umeå 1992). Fler ungdomar än någonsin söker sig till friidrotten. I Noliahallen i Umeå har IFK Umeå, Umedalens IF och FK Älven totalt drygt 400 undomar som tränar 2-3 kvällar i veckan. I inomhushallen i Skellefteå tränar uppåt 500 ungdomar i Skellefteå AIK:s regi. Även i Lycksele m fl orter ökar fridrottsintresset med fler ungdomar i träning än på många år. De senaste årens stora svenska friidrottsframgångar vid internationella mästerskap har bidragit till denna utveckling.

Som vanligt är de största problemen (förutom koncentrationen av friidrotten till Skellefteå och Umeå), den stora ledarbristen (tränare, adm ledare, tävlingsfunktionärer) och att så många friidrottsungdomar slutar efter 12-årsåldern. En utbildningssatsning med ledarrekrytering och föreningsutveckling är ett prioriterat område som Västerbottens Friidrottsförbund i samarbete med Friidrottscentrum Norr satsat speciellt på under 2005. Satsningen fortsätter kommande år under temat "Utveckling i Norr med EM 2006". Det viktiga är nu att de ledare som utbildats blir kvar och inte försvinner efter EM 2006. Detta var precis vad som hände efter VM i Göteborg 1995, då de flesta nyutbildade hade försvunnit året efter VM.

Lägesrapport från föreningarna

Efter en god lunch (som i vanlig ordning tillagats av kassören Gustaf Björklund) gav föreningsrepresentanterna lägesrapporter om sina föreningarnas friidrottsverksamhet, både idag och visioner framåt. Detta obligatoriska och givande inslag vid VFIF:s Planeringskonferenser leddes som vanligt på ett bra sätt av sekreteraren Sven Hanell.    

Tävlingsprogrammet 2006

Under ledning av VFIF:s tävlingsansvarige Ivar Söderlind fastställdes sedan under någon timme länets omfattande tävlingsprogram 2006 med utgångspunkt från de tävlingsansökningar som kommit in till förbundet. Ambitionen är att få en jämn spridning över tävlingssäsongen och att kollisioner mellan tävlingar i möjligaste mån undviks. Arrangörer som kommer in med tävlingsansökningar för sent får ta tävlingsfria dagar - i annat fall beviljas inte sanktion. Under 2005 arrangerades totalt ca 100 tävlingar i Västerbotten (70 långlopp och 30 arenatävlingar) och det blir ungefär samma antal tävlingar under 2006.

Här redovisas tävlingar och regler för Västerbottens Grand Prix i långlöpning 2006. Östra Falmarksterrängen och Håkmarksmilen är nu för första gången med i GP.

Tävlingar i Västerbottens Grand Prix 2006

I Grand Prix 2006 ingår  18 långlopp varav 6 banlopp, 6 landsvägslopp och 6 terränglopp. Man får räkna högst fyra lopp i våromgången (GP1 – GP8) varav minst 1 landsvägslopp och 1 banlopp och högst fem lopp i höstomgången (GP9 - GP18) varv minst 1 landsvägslopp och 1 banlopp. Dessutom krävs minst 2 terränglopp totalt under vår- och höstomgång. Minst ett av de poänggivande loppen skall vara något av inlandsloppen Marknadsmilen eller Lyckseleterrängen. Ännu är det inte definitivt klart med Stora SDM i Umeå 11 juni (GP5) och Lyckseleterrängen den  12 augusti (GP 10).

GP 1                     L  6 maj   C  Vännäs halvmarathon SDM-VDM halvmarathon,, Vännäs SK/Vännäs

GP 2                     T 18 maj  D   Gammliaterrängen, SDM-VDM lång terräng, Jalles TC/Umeå

GP 3                     A 31 maj  D   PRK 2 i Skellefteå 1500m, Skellefteå AIK/Skellefteå

GP 4                     T  3  juni  D   Östra Falmarksterrängen, Östra Falmarks IF/Östra Falmark

GP 5?                   A 11juni   D   Stora SDM, 5000m,  Umedalens IF/ Umeå

GP 6?                   A 21 juni  D   Noliacupen 2 i Umeå, 3000m, IKSU Friidrott/Umeå

GP 7                     L  1 juli     D   Marknadsmilen, Storuman RC/Storuman

GP 8                     T  8 juli     D   Viskaterrängen, Fredrika IK/Fredrika

GP 9                     L 15 juli    D   Örträsksjön Runt, Örträsk SK/Örträsk

GP 10?                 T 12 aug   D   Lyckseleterrängen, UDM-JDM-SDM kort terräng, Lycksele LK

GP 11                   A 16 aug   D   PRK 3, 3000m, Skellefteå AIK/Skellefteå

GP 12                   T  19 aug   D   Röbäckskneget, Röbäcks IF/Röbäck

GP 13                   T  20 aug   D   Kågeluffen, Kågedalens SK/Skellefteå

GP 14                   L  27 aug   D   Håkmarksmilen, Håkmarks IF, Umedalens IF/Håkmark

GP 15                   A   7 sep    D   SDM-VDM 10000m, Skellefteå AIK/Skellefteå

GP 16                   A 10 sep    D   Umeå Öppna, 5000m, IFK Umeå/Umeå

GP 17                   L 17 sep     D   Umemilen, IFK Umeå/Umeå

GP 18                   L 7 okt       C   Umemaran, Jalles TC/Umeå

 

Sammanfattning av Ivars utvärdering

Bland annat följande punkter tog Ivar Söderlind upp i sin utvärdering av den gångna friidrottssäsongen:

Bättre topp och bredd

Länsstatistiken på seniorsidan (arena) visar att både toppen och bredden har förbättrats jämfört med 2004. 21 av 36 grenar har bättre bästaresultat och 19 grenar har bättre bredd (genomsnittsresultatet för de 10 bästa.) De manliga löpgrenarna med IFK Umeå som dominant är det stora glädjeämnet, bara 400m häck på löpsidan är sämre än förra året. Skellefteå AIK med Jonas Almqvist som toppnamnet dominerar fullständigt på hoppsidan. Vi har för övrigt haft en liknande uppåtgående trend under flera år(2004 jämfört med 2003 och 2003 jämfört med 2002).

Skellefteå AIK bästa klubb

Skellefteå AIK är fortfarande länets bästa elit- och även breddklubb  (antal placeringar i länsstatistiken) långt före IFK Umeå, Skellefteå AIK står för 169 resultat i årsstatistiken (10-bästa) och toppar 10 grenar. IFK Umeå har 62 resultat i statistiken och toppar också tio grenar. Ume FI har sju toppresultat i länsstatistiken, samtliga på damsidan: Lena Aruhn, Viktoria Tegenfeldt och Anneli Johansson.   

Svenska årsstatistiken

I den svenska årstatistiken för seniorer (25-bästa) finns 32 resultat (20 manliga och 12 kvinnliga) från Västerbotten med. Dessa resultat var fördelade på 23 utövare. Detta kan jämföras med 24 länsresultat i 25-bästa 2004, 27 länsresultat 2003 och 20 länsresultat 2002.

De främsta:

Män

Niklas Wiklund, Skellefteå AIK är 8:a i spjut (68.88)

Kristoffer Österlund, IFK Umeå är 13:e på marathon 2.27.41,

15:e på 10000m (31.30.65), 15:e på halvmarathon(1.09.11)

Och 22:a på 3000m (8.38.07

Tony Berglund, IFK Umeå är 14:e på 3000m (8.33.46) och 20:e på 5000m (14.59.40)

Jonas Almqvist, Skellefteå AIK är 15:e i stav (4.85)

Tim Kerro, IFK Umeå är 15:e på 3000m (8.33.68) och 19:e på 5000m (14.58.20)

Andreas Brodin, IKSU Friidrott är 16:e på halvmarathon (1.09.14)

Christer Sarin, IFK Umeå är 17:e i diskus med fina 49.87

Adam Johansson, Skellefteå AIK är 18:e i tresteg (14.14)

Christian Bergmark, Skellefteå AIK är 19:e i tresteg (14.03)

Rikard Hedelin, IFK Umeå är 20:e på 10000m (31.56.89)

Daniel Westerberg, Åsjöns IF är 20:e på 3000m hinder (10.01.72)

Pär Wikberg, Skellefteå AIK är 21:a på 3000m (8.37.10) och 22:a på 10000m (32.02.97

Lars Andersson, FK Älven är 23:a i diskus (47.03)

John Gustafsson, Skellefteå AIK är 24:a i stav (4.50)

Kvinnor

Lena Aruhn, Ume FI är 1:a på 400m (52.40 ), 3:a på 200m (23.47) och 4:a på 100m (11.58)

Anna Göransdotter Nilsson, Umedalens IF är 2:a i tresteg (13.15)

Viktoria Tegenfeldt, Ume FI är 10:a på 800m (2.08.21)

Jenny Jansson, Kattisavans IIF är 14:e på marathon (3.03.00)

Lisa Wälitalo, Umedalens IF är 15:e i stav (3.57)

Sandra Asplund, IFK Umeå är 16:e i höjd (170)

Anneli Johansson, Ume FI är 19:e i diskus (41.81) och 25:a i kula (11.92))

Karin Harnesk, Skellefteå IF är 21:a på halvmarathon (1.22.46)

Lisa Rönnkvist, Skellefteå AIK är 25:a i längd (5.62

 

Landslaget

I seniorlandslaget har Lena Aruhn, Ume FI deltagit. Hon vann 400m i Europacupens First League på strålande 52.40 (distriktsrekord) och sprang slutsträckan i Sveriges segrande lag både på 4 x 100m och 4 x 400m. I Finnkampen blev hon tvåa på 400m (53.80) och ingick i svenska laget på 4 x 400m. I 5-nationers inomhus blev hon trea på 400m (53.48) och sprang fjärde sträckan på 4 x 200m där Sverige segrade på svenskt rekord (1.34.89. Vid Världsmästerskapen i Helsingfors var hon reserv i det svenska laget på 4 x 100m.

Insatser vid Senior-SM

Vid Senior-SM hade elva länsbor placeringar bland de 10 bästa (sju vid inomhus-SM och fyra vid utomhus-SM). Vid sidan av Lena Ahrun hade Anna Göransdotter-Nilsson, Umedalens IF bästa länsplaceringen. Vid Inomhus-SM blev hon tvåa i tresteg med distriktsrekordet 13.10.

Norrlandsmästerskap och lagmatcher

I Norrland GP var Västerbotten bästa distrikt och Skellefteå AIK blev bästa förening i Norrland

I Norrlandsmästerskapen för 13-14-åringar i Sollefteå segrade  Västerbotten ”som vanligt”, denna gång på 776.0 poäng endast 4 poäng före Gästrikland men långt före övriga distrikt.

Vid Barentskampen i Tromsö gjorde det unga svenska laget med dominerande inslag av Västerbottningar en strålande insats och segrade totalt före Finland och i herrkampen före Norge. Damkampen vann Finland knappt före Sverige.

Vid Norrlandsmästerkapen i Skellefteå i juli blev Skellefteå AIK bästa förening totalt och vann såväl bland seniorer, bland 15-17-åringarna som bland 13-14-åringarna. IFK Umeå var tvåa bland kvinnliga seniorer.

Västerbotten segrade överlägset i distriktstävlingen för 15-17-åringar.

Vid ungdomslänsmathen för 14-17-åringar i Luleå vann Västerbotten klart före Norrbotten.

Långlopp och Grand Prix

Över 90 procent av Västerbottens friidrottsklubbar har i huvudsak långloppsverksamhet på programmet och antalet deltagare i länets lång- lopp håller i stort sett ställningarna jämfört med de senaste åren . Grand Prix utgör här en viktig stimulans! 2006 blir det 18 långlopp som kommer att ingå i Grand Prix jämfört med 17 förra året.

Fortfarande är det stort intresse för Grand Prix i långlöpning. Arrangörerna "slåss om" att få GP-status på sina tävlingar.

Totalsegrare 2005 på manliga sidan var för andra året i rad Kristoffer Österlund, IFK Umeå på 168 poäng före Andreas Brodin, IKSU med 157  poäng. Segrade på kvinnliga sidan med 180 poäng (full pott) gjorde för första gången Karin Harnesk, Skellefteå IF före Therese Bäckström, Bjurholms IF (150 poäng. Nio löpare har deltagit i tillräckligt många tävlingar för att delta i utlottningen av träningsbidrag (äger rum vid VFIF:s årsmöte den 25 februari 2006)

FC Norr

Friidrottscentrum Norr, med Skellefteå AIK som administrativ bas, har med stor framgång fortsatt i de fem nordligaste distrikten. Det pågår nu ett bra samarbete över förenings- och distriktsgränser vad gäller bl a träning och utbildning!! Detta samarbete kommer att utvecklas ytterligare under 2006

Västerbottens Friidrottsförbund fyller 50 år 2006

I december 2006 fyller Västerbottens Friidrottsförbund (VFIF) 50 år då det är meningen att då vi skall fira detta. Det var i Skellefteå den 2 december 1956 som VFIF bildades med fem klubbar närvarande: IFK Umeå, Skellefteå AIK, Burträsk, Vargarna och Bureå. Till förbundets förste ordförande valdes Alf Westman, Umeå med Erik Svensson, Umeå som sekreterare och skattmästare. Vid bildandet 1956 deltog också vår nuvarande hedersordförande Bengt Forsman, Umeå (invald i verkställande utskottet) som också fanns på plats vid årets planeringskonferens 49 år senare och livligt deltog i diskussionerna!!! 

Första sidan