Inbjudan till VFIF:s Planeringskonferens den 1 december


Till Västerbottens friidrottsföreningar, ledare, tränare och ungdomsansvariga

1. Ansökan om tävlingsdagar 2002.

2. Inbjudan till Planeringskonferens i Umeå lördagen den 1 december 2001

kl 10.00 i IFK Umeås klubblokal, Hyggesvägen 19, Umeå

**********

1. TÄVLINGSARRANGEMANG 2002 - ANSÖKAN

Föreningar som skall arrangera tävlingar (arena, terräng eller landsväg) under 2002 skall ansöka om tävlingsdag/ar hos Västerbottens Friidrottsförbund senast tisdagen den 27 november!

**********

 

2. INBJUDAN TILL PLANERINGSKONFERENS

Alla medlemsföreningar liksom friidrottstränare, utbildningsansvariga, undomsansvariga och andra intresserade friidrottsvänner inbjudes till Planeringskonferens lördagen den 1 december 2001.

Huvudtemat för konferensen är "Utbildning som redskap för att utvecka friidrotten i Väster- botten - CIRKELLEDARUTBILDNING!". Vi får information om ny friidrottslitteratur: barnledarut- bildning (Lars Karlsson, Skellefteå) och ungdomstränarutbildning (Helena Karlsson, Umeå). Västerbottens Friidrottsförbunds Utbildningskommitté presenterar utbildningsmålen 2002 (sammanställning skickas ut till anmälda deltagare).

Kom gärna två eller tre personer från er förening så att ni kan medverka i de viktiga diskussioner som genomförs i de två grupperna under eftermiddagen.

Som vanligt skall föreningar som under nästa säsong arrangerar tävlingar (arena, terräng, lands- väg) närvara vid konferensen och skicka ombud som har fullmakt att fatta beslut.

Ändringar i det tävlingsprogram som fastställts vid Planeringskonferensen får inte ske.

Det skulle självklart bli en helt ohållbar situation om inte arrangörer söker sanktion för sina tävlingar. För att tävlingsprogrammet skall kunna samordnas är det nödvändigt att alla arrangörer meddelar när man önskar ha sina tävlingar!!

Hålltider

10.00 Samling

10.05 Information om "Nya Bingo Lotto" - som ger goda förutsättningar för en bra ekonomi för föreningen. Varje vecka står minst 45 miljoner på spel.

10.30 Utvärdering av den gångna friidrottssäsongen, Ivar Söderlind om senior- och veteranverksamheten, Erland Jonsson om ungdoms- och juniorverksamheten.

11.00 Förslag till utbildningsprogram 2002 presenteras och diskuteras. Områdesindel- ningen av distriktet och Föreningsutveckling. Presentation av nya kurs- och cirkelmateial. Allmänna synpunkter kring utbildningsverksamheten i distriktet

11.45 Lägesrapport från föreningarna

12.15 Lunch

13.00 Grupp 1, Tävlingsprogrammet 2002

Vi planerar med utgångspunkt från förslag till tävlingsprogram.

Speciella diskussionspunkter:

- Arenatävlingar av enklare slag runt om i länet (PRK,Nolia Cup,Castorama etc)

- Ungdomstävlingar (ny åldersindelning, nya grenar)

- DM-tävlingar (UDM, JDM, SDM, VDM)

- Ungdomscupen

- Ungdomslänsmatchen

- Barentskampen

- Grand Prix i långlöpning

- Långlopp i övrigt

13.00 Grupp 2, Huvudtemat är "Utbildning som redskap att utveckla friidrotten". Barn- ledarutbildningen presenteras av Lars Karlsson, Skellefteå och ungdomstränarut- bildningen av Helena Karlsson, Umeå. Vad är utbildarutbildare? Hur får vi fart på utbildningsverksamheten i länet?

14.30 Redovisning av gruppdiskussionerna.

15.00 Avslutning

 

Lättlunch: I IFK Umeås klubblokal, VFIF bjuder konferensdeltagarna.

Resor: Vi lämnar resebidrag ("bensinpengar") med 11:- kr per mil samt 50 öre per mil och passagerare. Vi räknar med att deltagarna tar initiativ till samåkning!

Anmälan: Görs senast den 27 november på bifogad blankett.

Kallelse: Anmälda deltagare får personliga kallelser med detaljprogram senast den 29 november.

 

V Ä L K O M M E N med Din anmälan!

För VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND

Ivar Söderlind

 

 

VÄSTERBOTTENS FRIIDROTTSFÖRBUND

Ivar Söderlind, Gökropsv 5 B, 906 51 UMEÅ

Email: ivar.soderlind@soc.umu.se

________________________

Insändes senast den 27 november 2001 till

vidstående adress!

_____________________

A N M Ä L N I N G S B L A N K E T T

1. Önskemål om tävlingsdagar 2002

2. VFIF:s Planeringskonferens lördagen den 1 december 2001.

 

 

.......................... önskar under 2002 arrangera följande

Förening tävlingar

 

 

Tävlingsnamn Typ av tävling Tävl dag

.......................... ............................. ........

.......................... ............................. ........

.......................... ............................. ........

.......................... ............................. ........

 

Ansvarig för uppgifterna ......................................

Namn

 

......................................

Fullständig adress

...../..............

Telefon

****************************************************************

.......................... anmäler följande personer till Fri-

Förening idrottsförbundets Planeringskonferens

lördagen den 1 december 2001

 

 

Namn: Fullständig adress

.................... ..........................................

.................... ..........................................

.................... ..........................................

.................... ..........................................


 
 

Föregående sida 

Första sidan.