Bilder från VFIF:s Planeringskonferens 7 dec 2003 
 

Första sidan.